Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab
Elektronikproduktion |

Saab siktar på högt – sätter nya finansiella mål

Det svenska försvars- och säkerhetsföretaget har satt nya finansiella mål på medellång sikt för perioden 2023-2027. Det rådande marknadsläget bäddar för internationell tillväxt och Saab ser sina tillväxtmöjligheter som mycket goda.

Dessa nya mål ersätter Saabs långsiktiga mål för försäljningstillväxt och rörelseresultat. Saab säger att dessa nya målen är baserade på förbättrade tillväxtmöjligheter till följd av ökad marknadsefterfrågan och sin starka orderstock

Saab tar sikte på en organisk försäljningstillväxt om cirka 10 procent, det kan jämföras med de tidigare långsiktiga målet på en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om 5 procent.

Samtidigt jobbar man mot en tillväxt i rörelseresultatet som överstiger den organiska försäljningstillväxten. Det tidigare långsiktiga målet var en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel.

Samtidigt sätter man ett mål om att ha en kassaflödeskonvertering om minst 70 procent, kumulativt för femårsperioden.

– Det nya marknadsläget och den strategi för internationell tillväxt som vi har infört under de senaste åren innebär att våra tillväxtmöjligheter är mycket goda även i fortsättningen, säger Micael Johansson, Saabs vd och koncernchef i ett pressmeddelande.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons