Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB: "stolta över att ha levererat ett stabilt kvartal"

"Trots en turbulent omvärld och en global inbromsning är vi stolta över att ha levererat ett stabilt kvartal," säger Peter Kruk, vd och koncernchef för NCAB i bokslutskommunikén.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 5 procent till 1,02 miljarder kronor, jämfört med 976,6 miljoner kronor under samma period året innan.

Orderingången minskade med 5 procent till 1,0 miljarder kronor, jämfört med 1,06 miljarder kronor. Samtidigt påpekar NCAB att orderingången var onormalt hög under 2021 på grund ökande ledtider. 

EBITA för kvartalet ökade med 17 procent till 141,0 miljoner kronor från 121,0 under samma period året innan. Resultat efter skatt landade på 71,3 miljoner kronor, ner från 75,7 miljoner kronor under samma kvartal 2021.

"Trots en turbulent omvärld och en global inbromsning är vi stolta över att ha levererat ett stabilt kvartal. Nettoomsättningen har fortsatt att öka liksom marginalerna och i tillägg har vi även haft ett starkt kassaflöde. Detta ger oss ett bra utgångsläge inför 2023," säger Peter Kruk, vd och koncernchef för NCAB i bokslutskommunikén.

Han fortsätter att säga att efter sju-åtta kvartal med mycket kraftig tillväxt i den globala mönsterkortsmarknaden har NCAB under kvartalet sett tecken på ett avvaktande beteende. 

"Kortare ledtider och ökat fokus på kapitalbindning hos våra kunder, och deras kunder, har haft en tillfällig negativ påverkan på orderingången. Under de senaste årens problem med leveranskedjorna har det på många håll byggts upp lager i flera led som nu trimmas ned."

Om vi tittar på helåret 2022 så uppgick nettoomsättningen 4,45 miljarder kronor, en ökning på 38 procent från 3,21 miljarder kronor under helåret 2021. EBITA ökade till 630,9 miljoner kronor från 406,1 miljoner kronor. Resultat efter skatt för 2022 landade slutligen på 417,1 miljoner kronor, en klar ökning från 285,3 miljoner kronor under 2021.

"När vi blickar framåt har vi fortsatt tillförsikt. Vi har en stark finansiell ställning, ett fint resultat och gott kassaflöde. Huvuddelen av våra kunder är positiva kring sin ordersituation och framtida tillväxtmöjligheter. Vi har en bra mix mellan olika länder, regioner och branscher samt generellt sett låga marknadsandelar," avslutar Peter Kruk.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons