Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap
Elektronikproduktion |

Rekordår för Incap, intäkter och lönsamhet når nya höjder

Kontraktstillverkaren avslutade 2022 med ett starkt kvartal med intäkter på 78,7 miljoner euro, vilket ledde till att intäkterna för helåret 2022 nådde 263,8 miljoner euro, en ökning med 55 procent jämfört med 2021.

Som nämnts ovan redovisade företaget intäkter för fjärde kvartalet på 78,7 miljoner euro, en ökning med 52,9 procent från 51,4 miljoner euro under samma period 2021. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 50,5 % från 8,4 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2021 till 12,7 miljoner euro under 2022. Vinsten för kvartalet landade på 8,7 miljoner euro, jämfört med 6,9 miljoner euro.

För helåret 2022 ökade intäkterna med 55,3 procent från 169,8 miljoner euro 2021 och slutade på 263,8 miljoner euro. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 49,9 procent och uppgick till 38,9 miljoner euro. Nettovinsten för helåret 2022 hamnade på 27,6 miljoner euro, jämfört med 21,1 miljoner euro 2021.

– Vår starka tillväxt drevs av efterfrågan på elektronik från befintliga och nya kunder, en rekordhög orderstock och stöddes av våra tidigare investeringar i kapacitet i våra fabriker. Framför allt såg vi tillväxt inom industriell elektronik, grön energi och grön mobilitet. Den relativa lönsamheten höll sig på en bra nivå tack vare vår effektiva och kostnadseffektiva verksamhetsmodell och gynnsamma produktmix, säger Incaps vd och koncernchef, Otto Pukk.

Otto Pukk fortsätter att berätta bolagets tredje fabrik i Indien håller på att slutföras och att produktionsupptrappningen kommer att påbörjas i slutet av första kvartalet 2023 som planerat.

– Det finns fortfarande en viss osäkerhet på marknaden när man går in i 2023. Då komponenttillgänglighet och ledtider fortsätter att förbättras förväntar vi oss att synligheten kommer lägga sig på mer normala nivåer då kunderna inte behöver lägga beställningar så långt i förväg. Med komponenter tillgängliga för alla på marknaden räknar vi med att konkurrensen kommer att öka inom många segment.

Det långsiktiga perspektivet för EMS-verksamheten är dock fortsatt positivt, enligt Otto Pukk. Och företaget förväntar sig att den organiska tillväxten fortsätter under 2023, men kanske i en mer blygsam takt.

Incap skriver att man uppskattar att koncernens intäkter och rörelseresultat för 2023 kommer att vara högre än 2022.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons