Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teknikforetagen
Analys |

Radioskugga över 5G-Sverige

Teknikföretagen kan i en ny undersökning visa att blott fem procent av arbetsgivarorganisationens 4,300 medlemmar har tillgång till 5G – detta i ett land i digitaliseringens framkant.

Precis som Teknikföretagen påpekar så är detta tämligen konstigt, paradoxalt till och med, då en betydande del av 5G-teknologin utvecklas i vårt avlånga land.

5G är mer än snabba nedladdningshastigheter vid mobilsurfandet, det är en plattform för innovation. Det finns lager i denna teknologi som går långt bortom den bekvämligheten som snabbare hastighet erbjuder. Vi får inte glömma bort aspekter som säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet – hörnstenar för att automatisera, fjärrstyrs och analysera data i realtid.

Teknikföretagen menar att för den tillverkande industrin, gruvnäringen och de gröna näringarna är detta nyckeln till cirkulära och hållbara affärsmodeller. 5G och dess yttäckning kommer bli helt avgörande för att fullt kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Regeringen har satt upp ett mål om att företag ska ha tillgång till verkligt snabbt bredband senast 2025. Teknikföretagen kan konstatera att målsättningen ännu inte är nådd.

Teknikföretagens skriver i sin rapport att organisationens medlemmar idag har tillgång till bredbandsinfrastruktur på en grundläggande nivå, det vill säga 30 Mbit/s. Detta är tillräckligt för enskilda digitala bastjänster. Mer avancerad digitalisering – tillika simultan användning av digitala tjänster – kräver långt högre hastigheter om minst 100 Mibit/s. Här kan Teknikföretagen konstatera att tillgången för medlemmarna är betydligt sämre.

”Drygt 80 procent har förvisso möjlighet till trådbunden höghastighetsanslutning men andelen som kan få en trådlös anslutning med motsvarande höga hastighet - exempelvis via 5G är bara cirka 5 procent. Sistnämnda är en utmaning då 5G spelar en allt viktigare roll för teknikindustrins konkurrenskraft och möjlighet att skapa resiliens,” skriver Teknikföretagen i rapporten.

En fortsatt utbyggnad av bredband, inte minst av 5G, är därför en prioritet för Teknikföretagen och dess medlemmar.

Men det är heller inte bara Teknikföretagen som förfasas av hur Sverige, som ett framgångsland inom 5G, kan ha så dålig teckning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Trafikverket lyfter även dom fram näringslivets  – och därmed 5G-nätets – viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen.

Myndigheten pekar på att de flesta länder i Europa har påbörjat ett arbete med att uppgradera sina kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Det handlar om kommunikationstjänster som alltid måste fungera och som används av exempelvis polis, akutsjukvård, räddningstjänst, länsstyrelser samt Sveriges regioner och kommuner med flera.

– Näringslivets roll och hur vi skapar en stabil samordning av beredskapsplaneringen mellan olika sektorer är oerhört viktig. Sveriges satsning på en övergång till ett 5G-nätverk är ett konkret exempel på hur MSB och Trafikverket tillsammans med näringslivet stärker Sveriges beredskapsförmåga. Ett robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer är en livlina för hela vårt samhälle, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på MSB i ett pressmeddelande.

Investeringen för en övergång till 5G beräknas uppgå till 11,2 miljarder kronor under åren 2024 – 2040. Alla användare beräknas ha gått över till 5G år 2030, en satsning som kommer att generera arbetstillfällen inom många olika sektorer.

Ronny Harpe, verksamhetschef för säkra kommunikationer på MSB, menar att denna infrastruktursatsning, där marknadens innovationskraft gällande utrustning, bredbandstjänster och applikationer anpassat för samhällsviktig och säker kommunikation är avgörande.

– Tillsammans med andra länder som satsar på liknande 5G-lösningar vill vi att marknadsutvecklingen på det här området fortsätter i den takt som är nödvändig, säger Ronny Harpe.

Med dessa uttalanden blir det än svårare att smälta Teknikföretagens rapport.

Det som regeringen valt att klassa som ”snabbt bredband” är 30 Mbit/s. Målet som är satt är att nästintill samtliga företag och hushåll ska kunna få tillgång till långt högre hastigheter, faktiskt 1 Gbit/s som huvudregel, alternativt 100 Mbit/s för geografiskt mer avlägsna platser.

Men en snabb titt på kalendern inser man att det är blott två år kvar till 2025, så hur nära målet är man faktiskt? Det är ju faktiskt så att det är företagen som är i behov av hastigheterna som också behövs för att fortsätta att utveckla och driva på innovationen av tekniken.

Teknikföretagen har målat upp en bild om hur det faktiskt ligger till med hjälp av data från Post- och Telestyrelsen (PTS). Både trådbundet (optisk fiber) och trådlöst bredband (mobilt bredband via 4G och 5G) har inkluderats i sammanställningen.

Som tidigare konstaterats har 80 procent av teknikindustrin tillgång till optisk fiber, men variationen på det hela är dock stor. Samtidigt kan man konstatera att Teknikindustrin har god tillgång till mobilt bredband, dock enbart på grundläggande nivå.

Teknikföretagen påpekar det faktum digital infrastruktur i form av kommunikationsnät, både fasta och inte minst trådlösa har historiskt varit en svensk styrkegren. Den digitalisering som nu sker inom industrin kräver att det fortsätter vara landets styrkegren – då automatiseringen som sker kommer att kräva större och större trafikvolymer. Tillgång till stabilt och högpresterande bredband blir därmed centralt för industrin och dess framgång.

Problemet är beskrivet, och Teknikföretagen har även åtgärdsförslag för att råda bot på detta. Man vill generellt sett underlätta för investeringar, öka kunskapen om behoven samt skapa bättre information om tillgången till – och nyttan med – bredband.

För att göra detta vill man bland annat allokera mer spektrum till 5G, öka kunskapen hos beslutfattare och utvecklingsansvariga, testa och demonstrera möjligheterna med 5G-teknik. 

Slutligen vill Teknikföretagen att man uppdaterar den svenska bredbandsstrategin med ambitionen att landet åter ska vara pionjärland för ny bredbandsteknik och ta tillbaka den förlorade positionen inom 5G.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons