Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission visar återigen upp plussiffror

Elektroniktillverkaren avslutade 2022 med ett starkt kvartal där man för första gången omsatte över 500 miljoner kronor i gruppen.

– Stolt kan jag meddela att Inissiongruppen för första gången omsätter över 500 miljoner kronor i ett kvartal. Vårt första kvartal som noterat bolag, Q2 2015, omsatte vi 69 miljoner kronor och nu 589 miljoner kronor. Vi har alltså ökat farten med nästan nio gånger på sju år, säger Inissions vd Fredrik Berghel i bokslutskommunikén.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2022 uppgick som sagt till 589 miljoner kronor, en markant ökning från 389 miljoner kronor under samma kvartal året innan. EBITA-resultatet uppgick till 27,5 miljoner kronor under perioden, en klar förbättring från -18,5 miljoner kronor under jämförelseperioden.

Tittar vi på helåret 2022 så uppgick nettoomsättningen till 1,92 miljarder kronor, en ökning från 1,28 miljarder kronor under 2021. EBITA-resultatet för 2022 landade på 90,6 miljoner kronor, jämfört med -18,2 miljoner kronor under 2021.

Fredrik Berghel fortsätter och säger att Inissions kunder fortsätter att lägger order i hög fart. Efter några månader med sjunkande orderbok steg den igen under december till nära rekordnivåer.

– Utmaningar med materialförsörjningen består men vår största utmaning för tillfället är att öka kapaciteten tillräckligt fort för att möta kundernas efterfrågan. För att öka kapaciteten ökar vi vår personalstyrka i rask takt. Vi har alltjämt utmaningar med ett alltför högt lagervärde. Problematiken med försörjning av komponenter samt den organiska tillväxten är en stor orsak till detta.

Han fortsätter och säger att visibiliteten och orderläget är fortfarande utmärkt. komponentproblematiken finns fortfarande där men främst är det kapacitet som styr. Samtidigt är man inställd på att komponentsituationen gradvis kommer att förbättras under andra halvåret och pekar på det faktum att Covid restriktionerna har lättat i Kina, vilket  kommer öka tillgängligheten av komponenter. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2