Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

GPV slår förväntningarna och avslutar året starkt

Danska GPV genererade intäkter på närmare 6 miljarder danska kronor under 2022, vilket överträffade förväntningarna för året.

Kontraktstillverkaren förklarar de rekordhöga intäkterna berodde på hög efterfrågan under det fjärde kvartalet, högre priser på komponenter och material samt kombinationen med Enics.

– Vi är nöjda med vår positiva utveckling under hela 2022. Vi har lyckats leverera tillväxt utöver våra förväntningar under ett ständigt utmanande år som gjorde det svårt att planera en effektiv produktion. Våra intäkter under fjärde kvartalet var tre gånger högre än 2021, främst från kombinationen med Enics efter att affären avslutades den 3 oktober 2022. En annan orsak till ökningen av intäkterna under fjärde kvartalet var mycket starkare efterfrågan från våra kunder i kombination med högre priser på komponenter och material,  säger GPVs vd Bo Lybæk i ett pressmeddelande

Den danska koncernens lönsamhet för året överträffade även den förväntningarna och slutade med en EBITDA på 465 miljoner danska kronor, en ökning med 36 procent jämfört med föregående år.

– Resultatet speglar ökad affärsaktivitet och visar att vi var framgångsrika med att hantera kostnader och utnyttja kapaciteten på våra många fabriker trots utmaningarna med materialavvecklingar. Under hösten 2022 lyfte vi vår kapacitet och produktion ytterligare, förklarar Bo Lybæk.

Idag har GPV 19 produktionsanläggningar i 13 länder på tre kontinenter. Efter sammanslagningen är GPV även den näst största EMS:aren med huvudkontor i Europa. Nu är siktet inställt på intäkter på 10 miljarder danskar kronor redan 2026.

Dör att nå målet krävs mer kapacitet. Något som redan är under utbyggnad för att möta den höga efterfrågan. Utbyggnaden av koncernens anläggningar i Thailand och Sri Lanka fortsätter som planerat och GPV räknar med att kunna starta produktionen under det andra respektive tredje kvartalet 2023. Efter kombinationen med Enics har GPV även lanserat flera andra initiativ för att möta kundernas efterfrågan, och initierat ett investeringsprogram som utökar kapaciteten på kort sikt men även på medellång och lång sikt.

– Jag ser fram emot det extra utrymme vi kommer att få för våra elektronik- och mekanikaktiviteter på vår nya toppmoderna fabrik i Thailand och att börja använda expansionen i Sri Lanka inom de närmaste månaderna. Detta är ett viktigt strategiskt steg för oss. På kort sikt har vi också påbörjat kapacitetsutbyggnad på tre av våra europeiska anläggningar, vilket stödjer leveranser till viktiga kunder, avslutar Bo Lybæk.

Nu när sammanslagningen med Enics är klar räknar man med att 2023 kommer att leverera betydligt högre intäkter. GPV förväntar sig kunna rapportera intäkter mellan 8,4 – 8,8 miljarder danska kronor för 2023, med en EBITDA inom intervallet 590 – 640 miljoner danska kronor.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2