Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Neonode
Elektronikproduktion |

Neonode ser optimistiskt på 2023 efter ett utmanande 2022

Under 2022 fortsatte Neonode att genomföra sin strategi, med dubbelt fokus på teknologilicenseringar och produktförsäljning. Men året bjöd år en del utmaningar då nyckelmarknaderna fortfarande brottades med pandemirelaterade nedstängningar.

Under året fokuserade Neonodes licensverksamhet på att expandera verksamheten med bilkunder och på lösningar för övervakning av förare, head-up display, hindersdetektering och interiörkontroller. Samtidigt jobbade man mot sina befintliga skrivar- och fordonskunder, som licensierar bolagets ”kontaktlösa touchlösningar” för pekskärmar. I produktverksamheten låg fokus på att marknadsföra och sälja bolaget sensormoduler till  hiss- och kiosksektorerna.

Neonodes nettoomsättning för helåret 2022 uppgick till 5,7 miljoner dollar, en minskning på 2,8 procent jämfört med 2021. Under 2022 uppgick licensintäkterna till 4,5 miljoner dollar, en minskning med 6,6 procent jämfört med 2021. Bolaget menar att minskningen främst är ett resultat av komponentbristen, vilket i sin tur påverkade licensintäkterna under året. Men, Neonode såg dock en återhämtning av licensintäkterna under andra halvan av 2022 jämfört med samma period året innan.

Intäkter från produktförsäljning landade på 1,0 miljon dollar och var i linje med 2021. Även här såg Neonode en återhämtning under andra halvåret, men för helåret 2022 fortsatte produktförsäljningen att påverkas av covid-19-relaterade nedstängningar i Asien.

Under 2022 minskade bolaget sina rörelsekostnader med 15,3 procent mot fjolåret, främst på grund av lägre personalkostnader, arvoden samt av- och nedskrivningar.

Nettoförlusten 2022 uppgick till 4,9 miljoner dollar, jämfört med en nettoförlust på 6,5 miljoner dollar under helåret 2021.

– Under första halvåret fortsatte vår försäljning och affärsutveckling att hämmas av pandemidrivna nedstängningar och osäkra marknadsutsikter för flera av våra kunder, vilket fick dem att skjuta upp ny produktutveckling och lanseringar. Globala begränsningar i leverantörskedjan påverkade också flera av våra kunder på grund av bristen på halvledare och andra nyckelkomponenter. Båda dessa faktorer hade en negativ effekt på vår tillväxt och finansiella resultat, förklarar Neonodes vd Urban Forssell i bokslutskommunikén.

Under det tredje och fjärde kvartalet kom dock indikationer på att situationen på flera av bolagets nyckelmarknader – Kina, Japan och Korea – började normaliseras, en trend som Neonode räknar med kommer att fortsätta under 2023.

– Vi är därför fortsatt optimistiska om vår förmåga att utöka vår verksamhet avsevärt under 2023 och de kommande åren, säger Urban Forssell.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons