Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ABB
Elektronikproduktion |

Fordons­industrin kommer inte nå målen för införandet av elfordon

Ny global forskning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och den branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions visar att mer än hälften – hela 59 procent – av de svarande anser att omställningen till produktion av rena elfordon inte kommer att uppnås inom de nuvarande tidsramarna.

I undersökningen lyfter respondenterna fram utmaningar när det kommer till anpassningen till en ny försörjningskedja för batterier, oro över de kapitalinvesteringar som krävs, bristen på råvaror, lämplig infrastruktur och brist på elnätskapacitet.

Även om 28 procent menar att tidsfristerna är uppnåbara, så ser man också att det finns betydande utmaningar. 18 procent av de svarande är dock mycket mer negativa i sin syn och menar att nuvarande mål aldrig kommer att uppnås. Endast 11 procent anser att alla regionala mål för elfordonsanammandet per 2030–2040 är realistiska.

– Fordonsindustrin är mycket väl medveten om de påfrestning som föreslagna regionala tidtabeller innebär för att nå full elfordonsproduktion, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line i ett pressmeddelande.

Undersökningen lyfter också fram de utmaningar som anpassningar till en ny försörjningskedja för batterier innebär, något som ses som ett hinder av 19 procent av de svarande, medan 16 procent oroar sig över de stora kapitalinvesteringar som krävs. Brist på råvaror, lämplig infrastruktur och brist på elnätskapacitet ligger också högt upp på listan över problem som behöver lösas. 

Men, bristen på laddinfrastruktur ses som det absolut största hindret för anammandet av elfordon av mer än en fjärdedel (26 procent) av de tillfrågade medan 17 procent lyfter fram de höga fordonspriserna som det största hindret för elfordonstillväxt.

– Undersökningen bekräftar utmaningarna inom fordonsindustrin – att tillverkningen står under press och störningar i försörjningskedjan lett till avsevärd stress, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions.

Han fortsätter och säger att det här är troligen det nya normala, vilket innebär avsevärda utmaningar för hur snabbt industrin kan ställa om till elektrifiering och också uppnå bredare mål för en hållbar tillverkning, i synnerhet under tider av stor ekonomisk osäkerhet.

– I det sammanhanget finns det också utmaningar vad gäller tillgänglighet och kostnader för arbetskraft samt hur snabbt stora personalgrupper kan omskolas.

När industriledarna tillfrågas om leverans av en hållbar tillverkning är de mer positiva och 80 procent anser att hållbarhetsmålen är uppnåbara. Endast 4 procent menar att detta inte är möjligt.

Av respondenterna är det endast de i Amerika, med 16 procent av de svarande, som tycker att regelefterlevnad är ett centralt hinder, jämfört med 7 procent i Europa och enbart 5 procent i Asien. Nästan en fjärdedel, 24 procent, av alla menar dock att de stora kapitalkostnaderna som krävs är det främsta hindret mot att få till en hållbar tillverkning. 

– Automation är avgörande för att få produktionen mer motståndskraftig, effektivare och möjlig att uppnå snabbare, vilket är orsaken till att vi ser en stor efterfrågan på våra robotar som är specialiserade på montering av drivsystem till elfordon. Lösningarna minskar avsevärt byggtiderna, förbättrar flexibiliteten, förenklar tillverkningsprocesserna ytterligare och driver i slutändan ned produktionskostnaderna, säger säger Joerg Reger.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1