Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nexperia
Komponenter |

Nexperia-chips hittade i rysk militärutrustning

Nyheter har cirkulerat om att Nexperia-chips har hittats i rysk militärutrustning. Nexperia säger att man aldrig har varit involverad i projekt av militär natur och att man heller inte har för avsikt att göra det i framtiden.

Nexperia meddelar via ett pressmeddelande att bolaget stark fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Bolaget understryker även att man följer internationella sanktioner och därför inte har några ryska kunder och att man heller inte säljer inte till Ryssland, inte ens via distributörer.

Nexperia fortsätter och förklarar att bolaget årligen tillverkar över 100 miljarder enkla chips för allmänna ändamål för vardagsprodukter som kylskåp, dammsugare eller bilar. Många av dessa går till distributörer som vidaresäljer dessa till parters, antingen för eget bruk i slutmonteringen eller för vidare distribution. 

– Som ett resultat involverar leveranskedjan, från chip till slutprodukter, ett stort antal parter. Tyvärr har vi, precis som andra chiptillverkare, sett incidenter där våra produkter har hamnat i applikationer som våra produkter inte har utvecklats eller sålts av. för, inklusive i länder där vi inte gör affärer.

Nexperia betonar att de instruerar sina distributörer att följa gällande sanktioner, lagar och förordningar. Och skulle det bli känt för företaget att någon av dess distributörer bryter mot detta är policyn att omedelbart upphöra med alla ytterligare leveranser och sluta arbeta med dessa.

Bolaget avslutar med att säga att även om Nexperia har infört nödvändiga efterlevnadsprocesser kan man inte kontrollera att dessa också efterföljs av tredje part.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons