Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kongsberg Target System
Elektronikproduktion |

W5 Solutions vill köpa Kongsberg Target Systems

W5 Solutions har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva det norska bolaget Kongsberg Target Systems, som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska målsystem.

Den initiala köpeskillingen uppgår till sammanlagt cirka 45,2 miljoner kronor, varav 20 miljoner norska kronor ska erläggas genom kontant betalning och 25 miljoner kronor ska erläggas i form av vederlagsaktier i W5 Solutions.

Förvärvet är dock villkorat av att W5 Solutions genomför en tillfredsställande så kallad "due diligence" av KTS och att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Slutförandet av detta, och även förvärvet i sig, är planerat att ske under mars månad.

Bolagen har under flera år samarbetat och genom detta förvärv menar W5 Solution att bolaget förstärker och säkerställer den framtida digitaliseringen inom affärsområdet Live-Fire Training. KTS har även en stark position internationellt, med närvaro i över 35 länder inkluderat USA med goda etablerade affärsnätverk.

KTS har cirka 25 anställda med huvudkontor i Norge, Heistadmoen. När allt är klart och KTS är W5 Solutions ägor kommer det norska bolaget att fortsatt bedrivas som ett självständigt bolag med nuvarande ledning. KTS kommer fortsatt verka under varumärket Kongsberg Target Systems och leverera till befintliga kunder. Under fjolåret omsatte bolaget 43,4 miljoner norska kronor med en EBIT-marginal om 1,2 miljoner norska kronor.

– Det här är ett viktigt strategiskt steg i vår förvärvsstrategi och säkerställer vår position på den nordiska marknaden. Förvärvet växlar upp vår internationalisering ytterligare och vi får åtkomst till flera prioriterade geografiska marknader där bland annat USA är av stor betydelse för W5 Solutions fortsatta expansion och exportstrategi, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions vd i pressmeddelandet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2