Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

2022 blev Aspocomps bästa år någonsin

Under det sista kvartalet under 2022 minskade förvisso nettoförsäljningen för den finska mönsterkortstillverkaren, men för helåret visade sig 2022 vara det bästa i Aspocomps historia.

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick Aspocomps nettoförsäljning till 10,1 miljoner euro, en minskning om 6 procent från 10,8 miljoner euro under samma kvartal året innan. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,7 miljoner euro, jämfört med 1,2 euro för jämförelseperioden. Orderingången under det sista kvartalet 2022 var 4,8 miljoner euro, en minskning med 58 procent från 11,5 miljoner euro under samma period 2021.

Men när vi tittar på helåret ser vi en helt annan bild. Nettoförsäljningen för helåret uppgick till 39,1 miljoner euro, en ökning med 18 procent från 33,2 miljoner euro under 2021. Rörelseresultatet för 2022 var 4,5 miljoner euro, jämfört med 2,2 miljoner euro året innan. Orderingången under året uppgick till 27,4 miljoner euro, en minskning med 13 procent från 31,3 miljoner euro 2021.

– 2022 var det bästa räkenskapsåret i Aspocomps historia i sin nuvarande form. Försäljningen för helåret ökade med 18 procent till 39,1 miljoner euro. Men under årets sista kvartal minskade nettoförsäljningen med 6 procent jämfört med föregående år efter att några individuella kundordrar sköts fram till nuvarande räkenskapsår, säger vd och koncernchef Mikko Montonen i ett pressmeddelande.

Kundsegmentet Semiconductor Industrys gick start under året och ökade till 15,9 miljoner euro från 6,2 miljoner euro under fjolåret. Den starka efterfrågan inom hela halvledarindustrin upphörde dock under andra halvåret 2022.

För segmentet Industrial Electronics omsättning minskade försäljningen med 26 procent under året till 5,5 miljoner euro, enligt Aspocomp skedde denna förändring på grund av inflationen och hotet om lågkonjunktur.

Kundsegmentet Security, Defence and Aerospaces omsättning ökade med 1 procnet till 6,1 miljoner euro. Den förändrade geopolitiska situationen och ökningen av försvarsupphandlingar ökade efterfrågan på lokal tillverkning i Europa.

För segmentet Automotive minskade efterfrågan med 24 procent och tillväxtmöjligheterna inom segmentet begränsades av brist på komponenter och förlängda leveranstider. Försäljningen inom segmentet uppgick till 6,8 miljoner euro.

Inom Telekommunikationssegmentet landade försäljningen på till 4,7 miljoner euro, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. 
När bolaget blickar mot 2023 säger Mikko Montonen att inflation och räntor, risken för lågkonjunktur och osäkerheten som det ryska anfallskriget innebär påverkar verksamhetsmiljön för företaget och dess kunder under räkenskapsåret 2023.

– Cykeln för segmentet Semiconductor Industry förväntas återgå till tillväxt i andra halvåret. Vi bedömer att Aspocomps omsättning för 2023 kommer att öka från 2022 och att rörelseresultat för 2023 kommer att ligga på samma nivå som 2022, avslutar vd:n.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2