Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© arkadiusz weglewski dreamstime.com Rochester Electronics
Komponenter |

Planera för att dina komponenter inte alltid kommer att vara tillgängliga

Obsolescence, eller inkurans som det heter på svenska, är något oundvikligt. Det ligger i vår branschs natur att fortsätta förnya sig och därmed lämna det gamla bakom. Men Komponentinkurans behöver inte och bör inte betyda produktinkurans.

Enligt Dr Ing. Wolfgang Heinbach, ordförande för COGD och tidigare ordförande för IIOM, finns bara två sätt att närma sig frågan, reaktivt eller proaktivt. Antingen agerar du vid en händelse, vilket kan visa sig kostsam och även riskabel, eller så sätter du upp en serie förebyggande åtgärder som hjälper dig att upptäcka och undvika riskfaktorer.

Men innan vi går vidare låt oss definiera vad vi pratar om: Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. För en elektronisk komponent infaller detta när den inte längre är tillgänglig från originaltillverkaren enligt originalspecifikation. Är man inte med på bollen när detta sker kan det innebära en potentiellt kostsam omdesign – och ny testning (kvalificering) – för att få produkten tillbaka på marknaden. Eller så har du redan en plan för händelser som denna på plats.

Det här är inget nytt fenomen, men inte heller det mest omtalade. Vad som dock är nytt i det hela, enligt Rochester Electronics i alla fall, är att livscykeln för många elektroniska komponenter förkortas, och det allt snabbare. Bolaget pekar på att en stor andel av världens efterfrågan på elektroniska komponenter drivs av konsumentelektronik, en sektor som bekant har korta – och får allt kortare – produktlivslängder. Rochester menar att detta innebär att inkurans därför drabbar allt fler företag, mer regelbundet än någonsin tidigare.

Det finns även argument för att saker och ting rör sig snabbare än någonsin, även bortom konsumentsegmentet. När pandemin slog till, och efterföljande nedstängningar av städer och industrier följde, flyttade många tillverkare fokus till mer – för tillfället – lukrativa sektorer, och med den förändringen försvann helt enkelt vissa produktlinjer.

Det är i sådana lägen som Rochester Electronics kan kliva in och tillhandahålla en brygga för att fylla dessa "plötsliga tomrum". I vissa fall även tillhandahålla leveranser i tiotals år efter det ursprungliga upphörandet. När en originalkomponenttillverkare (OCM) förklarar att en kritisk komponent som "uttjänt" (end-of-life) finns det plötsligt en begränsad tillgång av den ursprungliga enheten. En tillgång som förr snarare än senare är uttömd. Det är här den där kostsamma omdesignen som nämndes tidigare kommer in, allt för en enda nu inkurant komponent.

Även om ett proaktivt tillvägagångssätt för inkuranshantering är den föredragna metoden, inser Rochester att detta inte alltid kommer att vara en möjlighet. Ibland slår saker till bortom planerad inkurans, vilket kan påverka industrin över lång tid. Vi behöver bara titta tillbaka på de senaste åren för att få färska exempel.

Ken Greenwood, teknisk säljchef hos Rochester Electronics, förklarar för Evertiq att bolaget fungerar som en "kompletterande partner för de flesta av komponenttillverkarna", och att man i och med det kan erbjuda två tjänster. En är att företaget samarbetar med OCM:er för att köpa upp inventariet av EOL-komponenter. Det kan låta som om lagret helt enkelt bara flyttats från ett företag till ett annat – men det innebär mer än så. Till sin yttersta spets innebär detta att Rochester har förmågan att återtillverka EOL-komponenter (med hjälp av en originalmatris) samt bygga om dessa EOL-komponenter – allt med OCM:ens godkännande.

– När en OCM är klar med produktionen, plockar vi upp allt överskott men även där det är möjligt kiselskivor och matriser. Just nu försöker vi positionera oss så att vi även innehar IP och kan fortsätta att leverera till marknaden så länge som komponenten behövs, förklarar Ken Greenwood.

Paradoxalt nog kan man fortfarande få komponenten "direkt från källan" även efter att den klassats som uttjänt, det råkar bara vara en annan källa. På ett sätt Rochester därmed förmågan att "återuppliva" utgående komponenter, fullt godkänd av den ursprungliga tillverkaren.

Ken nämner faktumet att tidigare "säkerheter har försvunnit från den befintliga försörjningskedjan." Och att strategier där man bearbetar en enda källa på dagens marknad är alldeles för riskabelt. Att köpa komponenter bör aldrig vara en kalkylerad risk. Företag måste bli smartare med sin planering, inköp och implementera backup-strategier.

Samtalet flyttas snabbt över till  planeringsfilosofin "just-in-time", som vi båda tror kommer att omvärderas som en alltför opålitlig strategi. Om inte ens bilindustrin – så stor som den är och med de enorma företag som verkar inom den – inte kan kontrollera tillgången/försörjningen på komponenter som de behöver, kommer ingen annan att kunna det.

Vad kan företag göra för att minimera de risker som finns med inkurans?

Enligt Ken Greenwood börjar det med kommunikation och transparens. Ju mer man vet om produkternas livscykel, desto mer informerade beslut kan fattas och beredskapsplaner kan utvecklas.

Målet bör vara att undvika behovet av omkvalificering, omcertifiering och/eller omdesign – med andra ord man bör förbereda sig på framtida inkurans.

Rochester kommer att dela med sig av sin kunskap inom ämnet och hur man minimerar effekten av komponentinkurans under flera av Evertiqs Expon i år; på Evertiq Expo Malmö den 16 maj 2023 och Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023.

När man närmar sig inkuranshantering finns det enligt Ken sju steg man för ha i beaktning. Det första steget är att detta måste påbörjas så tidigt som möjligt, redan i designfasen. I steg två bör man skaffa sig en bild om den totala kostnaden för inkurans. Tre, planera för inkurans och avsett resurser för hanteringen av det. Närma dig inte detta med en "vänta-och-se-strategi", utan övervaka komponentlivscyklar proaktivt. Dessa steg, liksom följande, kommer att diskuteras i detalj under Evertiq Expo – missa inte det.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons