Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 juni 2003

Strand tackar för sig

Strand Interconnect träder i frivillig likvidation den 1 juli 2003 om inte en finansiell lösning kommit på plats innan dess.

Styrelsen har sedan bolaget ställde in den planerade emissionen sökt olika lösningar på bolagets likviditetsproblem. Ett antal industriella och finansiella aktörer har kontaktats men kontakterna har hittills inte givit förutsättningar för en hållbar lösning för bolaget. Det är mot den bakgrunden som bolagets styrelse beslutat föreslå bolagsstämman att bolaget träder i frivillig likvidation. Bakgrunden till Strands likvida problem är den tidigare under året förlorade produktionsordern och den allmänt svaga marknad som bolaget verkar i.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2