Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© KSG
Mönsterkort |

Hur tacklar man exploderande marknadspriser?

Under de senaste åren har industrin mött den ena utmaningen efter den andra. Dagens utmaning är dock ett resultat av tidigare utmaningar, stigande kostnader – över hela spektrat. Hur tacklar man prisökningar i en industrin som befinner sig i ständig utveckling?

Innan man har gått igenom hela processen för att få ut en elektronisk produkt på marknaden kommer man att ställas inför ett antal kostnadsöverväganden. Detta inkluderar allt från tillgången på material, kvalitetssäkring, efterfrågan på marknaden, för att inte tala om produktionsprocesser och arbetskostnader – men det är samtidigt inte allt.

Kostnadsökningar har skapat stora rubriker de senaste åren och i en tid av stigande priser på material, komponenter, energi, metaller och kemikalier är varje möjlighet att minska de totala produktkostnaderna avgörande för ett företags framgång.

Samtidigt har materialbrist även påskyndat implementeringen av nya regler för kvalitetskontroll och avfallshantering, vilket har medfört ytterligare administrativa kostnader. Brist på material,  misslyckande med att ersätta uttjänta delar eller komponenter under produktion och allt för optimistiska inköpsstrategier kan alla spela en stor roll i att öka produktionskostnaderna. Att ta tag i strategier för att kostnadseffektivisera produkten bör utvecklas så tidigt som möjligt – redan vid designstadier av mönsterkortet, detta är något som kommer att diskuteras på scenen under Evertiq Expo Malmö 2023.

Ryggraden i varje elektronikprodukt är mönsterkortet, och enligt Sebastian Seifert, Head of Area Sales Management hos KSG GmbH, finns det en stor kostnadsförbättringspotential när det kommer till mönsterkortsdesign. Väljer man att titta på helheten finns det möjlighet att  göra kostnadsförbättringar i materialval, optimering av stack-up, borrkoncept eller definition av toleranser genom att arbeta tillsammans med tillverkarna så tidigt som möjligt. Samtidigt måste man närma sig dessa  kostnadsförbättringar med ett helhetsperspektiv och inte inte stirra sig blind på enskilda delar av produkten.

Det handlar som i de flesta fall om en balansgång mellan en mängd olika – potentiella – alternativ för att förbättra kostnaden snarare än en matematisk formel som är applicerbar på allting 100 procent av fallen. Varenda lösning kommer att vara projektspecifik och det som blev en kostnadslättnad i ett projekt kanske inte ens är ett alternativ i nästa.

I ett samtal med Evertiq säger Sebastian Seifert att kostnadsnivåerna för material ökade enormt, inte bara förra året utan även året innan. Materialpriserna i Europa har sedan dess stabiliserats, men har dock inte återgått till normala nivåer. Andra material som används i tillverkningsprocessen (exempelvis kemikalier) har också ökat – liksom priset för metaller som används i mönsterkortstillverkning. För att inte tala om själva tillverkningskostnaden, som är en kombination av energipriser och arbetskostnader, som båda har stigit under åren.

– Vi försöker fokusera på ett bredare perspektiv. En utmaning för våra kunder är säkert att kostnaderna för mönsterkort har ökat, men komponenterna har drivit upp den totala kostnaden mycket mer än mönsterkorten. Enligt vår åsikt kan en kostnadsoptimering enbart bli framgångsrik om man tar kombinationen av produkt och produktion i ett totalkostnadsperspektiv, förklarar Sebastian Seifert.

Om vi skulle koka ner hela kostnadsförbättringsprocessen i steg är det första steget samarbete.

– Den stora framgångsfaktorn är samarbete, samarbete som börjar så tidigt som möjligt, helst redan i början av designstadiet för mönsterkortet. Ju tidigare vi kan engagera oss i processen, desto större potential finns det att realisera betydande kostnadsförbättringar då det finns många sätt att spara på kostnader, men framför allt när det kommer till materialval – och materialanvändning.

Sebastian Seifert fortsätter att förklara att designstadiet inte bara involverar  själva designen av produkten, utan även också produktionsprocessen av kortet. Han nämner att drifttiden och kostnaderna för borrningsprocessen ofta kan reduceras med 50 procent – eller till och med mer – om några mindre anpassningar i lageruppbyggnaden och paneldimensionerna kan realiseras. Inkuransstrategier bör också diskuteras så tidigt som möjligt för att undvika potentiella framtida kostnader.

Tumregeln är att man vid varje steg ställer frågan: "är detta ett absolut nödvändigt krav för min produkt", om så inte är fallet kan det absolut vara värt att utforska andra lösningar eller uppställning för att hitta det mest optimala tillvägagångssättet.

Den allmänna frågan som måste ställas i varje steg är: "är detta ett absolut nödvändigt krav för min produkt", om inte, utforska en annan lösning för att hitta det mest optimala tillvägagångssättet.

– Vi måste först känna till de specifikationer och tekniska krav som mönsterkortet måste uppfylla, först efter det kan vi undersöka vad och hur vi kan ändra för att förbättra kostnadsprofilen, säger Sebastian Seifert.

– Det finns många fall där vi har kunnat spara 20 – 25 procent i produktionskostnad vid omkonstruktion. Men det beror naturligtvis alltid på den ursprungliga kostnadsnivån och hur mycket vi kan optimera från originalprodukten, fortsätter Sebastian Seifert.

Som nämnts tidigare är det många variabler som påverkar den totala kostnadsnivån för en produkt. Kinas Covid-strategi, den senaste halvledarbristen, handelskrig och geopolitiska spänningar.

Sebastian Seifert är övertygad om att situationen kommer att stabiliseras, men den geopolitiska situationen är vad den är och därför bör vi inte räkna med någon återgång till de kostnadsnivåer vi hade för några år sedan. Vilket är varför KSK uppmanar alla att etablera metoder för kostnadsoptimering som en standard.

Sebastian Seifert kommer att hålla för en presentation om "Cost efficiency strategies in the PCB design stage" under Evertiq Expo Malmö den 16 maj 2023, där han kommer att gå igenom de mest effektiva åtgärderna för att minska produktkostnaderna för mönsterkort – utan att man påverkar kvaliteten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons