Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kongsberg Target System
Elektronikproduktion |

Bläck möter papper, W5 Solutions köper Kongsberg Target Systems

Tidigare i mars i år meddelade W5 Solutions att man ingått en avsiktsförklaring om att förvärva norska Kongsberg Target Systems. Nu har bolagen ingått avtal om förvärv.

Kongsberg Target Systems utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska målsystem med en internationell kundbas. Den initiala köpeskillingen uppgår till sammanlagt cirka 45,2 miljoner kronor, varav 20 miljoner norska kronor (20,2 miljoner kronor) ska erläggas genom kontant betalning och 25 miljoner kronor ska erläggas i form av vederlagsaktier i W5 Solutions.

KTS har cirka 25 anställda med huvudkontor i Norge, Heistadmoen. När allt är klart och KTS är W5 Solutions ägor kommer det norska bolaget att fortsatt bedrivas som ett självständigt bolag med nuvarande ledning. KTS kommer fortsatt verka under varumärket Kongsberg Target Systems och leverera till befintliga kunder. Under fjolåret omsatte bolaget 43,4 miljoner norska kronor med en EBIT-marginal om 1,2 miljoner norska kronor.

W5 Solutions skriver vidare i pressmeddelandet att ytterligare två kontanta tilläggsköpeskillingar kan komma att utbetalas baserat på kursutvecklingen för W5 Solutions aktier. 

– Jag är glad över att vi nått en överenskommelse och det är med stor glädje som vi välkomnar KTS medarbetare till W5 Solutions koncernen. Detta förvärv utgör ett betydande strategiskt steg inom vår förvärvsstrategi och säkrar vår position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet förstärker vi vår internationella expansion och får tillgång till flera viktiga geografiska marknader, inklusive USA, vilket är viktigt för W5 Solutions fortsatta tillväxt och exportstrategi, säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions vd, i ett pressmeddelande.

Bolagen räknar med att kunna slutföra förvärvet under inledningen av april månad efter uppfyllande av vissa villkor, däribland godkännande av transaktionen från vissa långivare till KTS.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons