Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Chalmers Industriteknik
Elektronikproduktion |

Kan man använda grafit från kasserade bilbatterier för grafentillverkning?

Chalmers, Grafren och Chalmers Industriteknik undersöker just nu möjligheterna att använda grafit från uttjänta elfordonsbatterier som råmaterial för grafentillverkning.

Att återvinna grafit ur uttjänta elfordons batterier kan vara framtidens väg för att bevara naturlig grafit och samtidigt skapa materialet grafen.

– Här arbetar vi för att ta vara på grafit som annars kasseras. Vi vill skapa hållbar grafenproduktion och göra en värdefull produkt av något som annars slängs. Det är ett fantastiskt projekt, säger batteriforskaren Martina Petranikova från Chalmers avdelning för industriell materialåtervinning i ett pressmeddelande.

Enligt Circular Energy Storage nådde den globala produktionen av litiumjonbatterier cirka två miljoner ton under 2022. Produktionsnivån förväntas dock öka till minst fyra miljoner ton under de kommande tre åren.

Chalmers Industriteknik skriver i pressmeddelandet att varje enskild litiumjonbattericell har cirka 18 viktprocent grafit. Det innebär att 400,000–800,000 ton grafit kommer att brytas, föras in i värdekedjan och eventuellt sluta som avfall i slutet av batteriets livslängd – om man inte återvinner och återanvänder denna grafit till något nytt. Projektet – som utförs med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas – pågår fram tills november 2023.

Sofia Öiseth, projektledare från Chalmers Industriteknik, påpekar att man idag mestadels hanterar grafitinnehållande material från elfordons batterier som avfall och bränns för återvinning av vissa metallkomponenter. Något som hon menar att man ser stora möjligheter att ändra på.

På lång sikt ska resultaten ge minskad påverkan av klimatförändringen genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan. På kortare sikt ska detta – världens tunnaste och starkaste – material skapas på hållbart vis och ge ny kraft åt svensk industri.

– Nu går vi från att skapa det här magiska materialet till att bygga en hållbar värld på riktigt. Det handlar inte bara om hållbart grafen utan mängder av hållbara produkter tack vare materialets multifunktionalitet, säger Erik Khranovskyy, vd för Linköpingsbolaget Grafren som koordinerar projektet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2