Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Midsummer siktar på 30 procent verkningsgrad i tandemsolceller

Svenska Midsummer siktar på att, tillsammans med New South Wales och världens tre största solpanelstillverkare, utveckla en kisel-CIGS tandemsolcell med 30 procents verkningsgrad.

Midsummer ochUniversity of New South Wales, tillsammans med LONGi, Trina Solar & Jinko Solar, har beviljats finansiering för ett forskningsprojekt som syftat till att ta fram tandemsolcellen. Det som gör det hela mer intressant är att tandemsolcellen som utvecklas enbart kommer att bestå av redan komersiell teknik. 

UNSW kommer att leda projektet som har en budget på drygt 84 miljoner kronor, delvis finansierat av den australiensiska staten. Forskningen kommer att utföras på forskningsmaskinen UNO som universitetet tidigare köpt från Midsummer. Målgången för projektet är som sakt att kunna ta fram solpaneler med över 30 procents verkningsgrad.

Dagens massproducerade kiselpaneler håller en verkningsgrad runt 20 procent och tunnfilmspaneler likt CIGS – det vill säga koppar, indium, gallium, selen och/eller svavel – aningen lägre. Men om man kombinerar teknologierna, därav namnet tandemsolcell, kan man teoretiskt nå mycket högre verkningsgrad. Olika halvledarmaterial kombineras i tandemsolceller, och dessa material absorberar olika områden av solspektrumet. Resultatet blir mer effektiva solceller.

– En tandemsolcell med kisel + CIGS har de bästa förutsättningarna för en snabb kommersialisering då det är två mogna, stabila och bevisade teknologier. Då Midsummers DUO-system redan idag använder sig av samma solcellsstorlek som kiselsolceller blir det ett självklart val när världens största solcellsbolag ska kommersialisera tandemsolceller i stor skala, säger Midsummers vd Sven Lindström i ett pressmeddelande.

Midsummer meddelade tidigare i mars att man medverkar i ett forskningsprojekt på tandemsolceller även vid UCLA i Los Angeles. FoU-projektet vid UCLA har med hjälp av Midsummers teknologi lyckats utveckla en tandemsolcell av typen perovskit-CIGS med 24,9 procent verkningsgrad.

– Det är intressant och lovande att båda dessa projekt, med olika teknologier, väljer att bedriva sin forskning på Midsummers produktionsutrustning. Det är ett kvitto på hur avancerad, beprövad och pålitlig den är, och framför allt ger den hopp om att världens solcellstillverkare kommer att använda våra maskiner när masstillverkning av tandemsolceller kommer igång i en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid, säger Sven Lindström.


Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons