Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union
Komponenter |

EU når överenskommelse för att stärka regionens chipsindustri

Rådet och parlamentet meddelar att man att en politisk överenskommelse om halvledarakten. Överenskommelsen väntas skapa de förutsättningar som krävs för att skapa en industriell bas som kan fördubbla nuvarande globala marknadsandel för halvledare från 10 procent till minst 20 procent till 2030.

– Detta avtal är av yttersta vikt för den gröna och digitala omställningen samtidigt som det säkrar EU:s motståndskraft i turbulenta tider. De nya reglerna representerar en verklig revolution för Europa inom nyckelsektorn för halvledare, säger Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister och vice statsminister i en kommentar om överenskommelsen.

Hon fortsätter och säger att ett snabbt genomförande av det man nu kommit överens om kommer att förändra EUs beroende till ledarskap, regionens sårbarhet till suveränitet samt utgifter till investeringar. 

Det man nu kommit fram till är tre huvudsakliga handlingslinjer, eller pelare, för att uppnå målen i halvledarakten, annars kallad Chips Act.

Det första är det så kallade "Chips for Europe-initiativet", som syftar till att stödja storskalig teknisk kapacitetsuppbyggnad. En andra pelaren är ettableringen av ett ramverk för att säkerställa försörjningstrygghet och motståndskraft genom att attrahera investeringar. Den sista pelaren är att ta fram ett övervaknings- och krishanteringssystem för att förutse kommande bristsituationer och kunna ge svar i händelse av kris.

Chips for Europe-initiativet förväntas mobilisera 43 miljarder euro i offentliga och privata investeringar, dock så kommer endast 3,3 miljarder euro från EU:s budget. Dessa åtgärder kommer i första hand att genomföras genom det man var att kalla "Chips Joint Undertaking", ett offentlig-privat partnerskap som involverar unionen, medlemsstaterna och den privata sektorn.

Kritik har tidigare riktats mot den att den andra pelaren i halvledarakten endast skulle godkänna finansiering för så kallade "First-of-a-kind"-anläggningar. Detta har nu ändrats till att även omfatta de som producerar utrustning som används i halvledartillverkning. 

Under Evertiq Expo Malmö 2023 kommer Evertiq presentera en jämförelse mellan den amerikanska halvledarfrämjande rättsakt och EU:s motsvarighet. Vad är likheterna? Var finns skillnaderna? Hur har andra länder och regioner svarat på dessa stora halvledarprojekt? Och framför allt – vad är effekterna av dessa än så länge? Det är frågor som vi tänker dyka djupare i.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2