Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HansaMatrix Elektronikproduktion |

Baltcap än nu majoritetsägare i HansaMatrix

Private equity-bolaget BaltCap har genom sitt företag Emsco blivit den största aktieägaren i den lettiska kontraktstillverkaren HansaMatrix.

Evertiq kunde tidigare rapportera att BaltCap erbjöd HansaMatrixs aktieägare 8,50 euro per aktie och hade som mål att uppnå minst 75 procent av aktierna i bolaget, vilket skulle kräva ett aktivt deltagande av alla aktieägare, inklusive privata investerare.

Nu står det klart att BaltCap har lyckats förvärva 93,1% av HansaMatrix-aktierna. Den nya ägarstrukturen öppnar dörren för företaget att införskaffa ytterligare kapital och därmed låsa upp företagets faktiska tillväxtpotential, enligt ett pressmeddelande.

I och med att SIA Emsco har förvärvat mer än 90 procent av rösterna i HansaMatrix, har bolaget laglig rätt att lösa in de aktier i Hansamatrix som innehas av kvarvarande aktieägare utan deras medgivande. 

Enligt pressmeddelandet planerar SIA Emsco att göra just detta och planerar även att avnotera kontraktstillverkaren från börsen.

Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2