Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB ökar resultatet under årets första kvartal

En fortsatt stark kundefterfrågan under årets första kvartal ledde till att mönsterkortsleverantören NCAB kunde leverera ett betydligt högre resultat än samma kvartal 2022.

NCABs nettoomsättning för första kvartalet låg i linje med föregående år och uppgick till 1,14 miljarder kronor. Orderingången minskade dock med 12 procent under kvartalet till 1,02 miljarder kronor från 1,17 miljarder kronor under samma period i fjol.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 172,6 miljoner kronor jämfört med 93,8 miljoner kronor under 2022. Resultatet efter skatt landade till slut på 125,0 miljoner kronor, en klar ökning från 66,2 miljoner kronor under jämförelseperioden.

– Orderingång och nettoomsättning påverkades negativt av lägre priser på mönsterkort, vilket berodde på låg beläggningsgrad i de asiatiska fabrikerna. Detta orsakades framför allt av den svagare affärsaktiviteten i Kina under 2022 och i inledningen av 2023. Vi såg dock tydliga tecken på ökad aktivitet i Kina under det första kvartalet varför vi bedömer att priserna kommer att stabiliseras, kommenterar vd och koncernchef Peter Kruk.

Detta till trots kunde NCAB leverera ett betydligt högre resultat under det första kvartalet 2023 jämfört med 2022.

Peter Kruk säger i rapporten att effekterna av de lagerreduktioner bolaget sett hos sina kunder under de senaste två kvartalen har avtagit och att man börjar se en positiv trend i orderingången.

NCAB fortsätter att jobba mot bolaget satta finansiella mål 2026 som innebär en omsättning på 8 miljarder kronor och ett EBITA-resultat över 1 miljard kronor. Bolaget menar att förvärvsmarknaden är fortsatt full av möjligheter och att man har en aktiv pipeline av möjliga förvärvsobjekt.

– Efter ett avslut på 2022 och inledning på 2023 som präglades av makroekonomisk osäkerhet upplever vi nu en större tillförsikt hos kunder och stabilitet i marknaden och går in i Q2 med bra momentum, avslutar Peter Kruk.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1