Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Micron SK hynix Samsung
Analys |

Halvledarintäkterna kommer att minska med 11% globalt under 2023

I sin senaste prognos spå analysföretaget Gartner att de globala halvledarintäkterna kommer att minska med 11,2 procent under 2023. Under 2022 uppgick marknaden till 599,6 miljarder dollar, vilket innebar en blygsam ökning på 0,2 procent från 2021.

Halvledarmarknadens kortsiktiga prognos har försämrats. Under nuvarande år förväntas försäljningen av halvledare nå 532 miljarder dollar.

– Då den ekonomiska motvinden håller i sig sprider sig den svaga efterfrågan på elektronik från konsumenter till företag, vilket skapar en osäker investeringsmiljö, säger Richard Gordon, Practice Vice President på Gartner i ett pressmeddelande.

Han förklarar vidare att överutbud innebär leder till att lagren ökar och att chippriserna sjunker, vilket accelererar nedgången på halvledarmarknaden i år.

 202220232024
Intäkter599.6532.2630.9
Tillväxt (%)0.2-11.218.5
Halvledarintäktsprognos, globalt, 2022-2024 (miljoner dollar)

Intäkterna från minnen störtdyker, men kommer att återhämta sig

Under året räknar Gartner med att minnesmarknaden kommer att skakas om ordentligt. Överkapacitet och överskottslager på minnesmarknaden kommer att fortsätta att utöva ett hårt tryck på genomsnittliga försäljningspriser (ASP) under 2023. Gartner spår att minnesmarknaden kommer att generera totalt 92,3 miljarder dollar under 2023, vilket skulle innebära en minskning med hela 35,5 procent. Samtidigt säger analysbolaget att man räknar med en snabb återhämtning redan 2024 då minnesmarknaden väntar visa upp en tillväxt på 70 procent.

Gartner menar att marknaden för DRAM kommer att uppleva ett betydande överutbud under större delen av året – främst på grund av svag efterfrågan och höga lagernivåer. Gartners analytiker har räknat ram att DRAM-intäkterna kommer att minska med 39,4 procent under 2023 till totalt 47,6 miljarder dollar.

NAND-marknaden kommer att se liknande utveckling enligt Gartner. Svag efterfrågan i kombination med betydande leverantörslager kommer att resultera i prissänkningar. Som ett resultat förväntas intäkterna från NAND sjunka med 32,9 procent till 38,9 miljarder dollar under året.

Under Evertiq Expo Malmö kommer marknadsexperten Georg Steinberger att hålla en presentation under namnet "Efter den stora bristen – hur global distribution skiftar mot digital försörjningskedja".

Komponentindustrin, som en av de mest dynamiska industrierna på planeten, faller regelbundet offer för dess egen cyklikalitet – stora svängningar från överutbud till allvarliga tilldelningar. Under de senaste två åren har marknaden brottas med blandning av transportproblem, stora ökningar i efterfrågan och samtidigt allvarliga brister i många komponentfamiljer, vissa som fortfarande existerar än idag, under nuvarande nedgång.

Under presentationen kommer Georg Steinberger att lyfta olika sätt att förbättra insynen i leveranskedjan genom ett samarbetssätt över företagsgränser.

Georg Steinberger är en 35-årig bransch- och distributionsveteran och arbetar för närvarande som frilansande industrikonsult, skribent och talare för Sourceability. Han är också ordförande för German Components Distribution Association (FBDi) samt ordförande för International Electronics Distribution Association (IDEA).


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2