Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission Borås slås ihop med Inission Syd

Tidigare i år bytte Inission Malmö AB namn till Inission Syd AB. Nu fusioneras Inission Syd AB med Inission Borås AB och tar namnet Inission Syd AB.

– Borås och Malmö har sedan 2022 arbetat tätt tillsammans. Vid senaste årsskiftet infördes en gemensam ledning och nyligen integrerades även ERP-systemen. Närheten till kunderna i regionen och de gemensamma spetskompetenserna inom tillverkning av medicinteknisk-, optisk- och audioutrustning ger både en ytterligare styrka och riskminimering för våra intressenter. Fusionen underlättar vårt dagliga arbete och kan enkelt sammanfattas i att vi blir bättre tillsammans, säger Carl Lidén Managing Director Inission Syd AB, i ett pressmeddelande.

Verksamheten i de båda bolagen slås samman till en verksamhet och en juridisk enhet genom en så kallad fusion. Sedan 1 september 2022 är Inission Borås redan ett helägt dotterbolag till Inission Syd – fusionen kommer därför att ske genom en absorption av dotterbolaget.

Verksamheterna kommer dock i fortsätta att bedrivas vid de båda produktionsanläggningarna i Borås och Malmö. Två fabriker med en gemensam övergripande administration och ledning, precis som det redan är idag. 

Under fjolåret har ett gränsöverskridande arbete mellan enheterna pågått vilket enligt Inission har varit till gagn för att utveckla bägge verksamheterna. Det nya gemensamma bolaget kommer att få en omsättning om cirka 370 miljoner kronor och antalet anställda uppgå till cirka 110 personer.

Fusionen och namnbytet för Inission Borås AB beräknas ske kring den 8 maj 2023.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2