Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hovding
Elektronikproduktion |

Hövding svarar på kritiken – "ensidig och förenklad bild"

Igår rapporterade SVT:s Uppdrag Granskning att Hövding medvetet sålt cykelhjälmar som varit defekta. Problemet bottnar i nötningskorrosion som i sin tur kan leda till problem med strömtillförseln från batteriet. Trots detta återkallades inga produkter utan bolaget menade att det var ett mjukvaruproblem.

"SVT:s Uppdrag Granskning har publicerat ett avsnitt om Hövdings cykelhjälmar som målar en ensidig och förenklad bild av ett komplext problem, som vi redan löst. Våra omfattande tester och forskningsrapporter som styrker detta har vi försett redaktionen med," skriver Hövding i ett svar på publiceringen. 

Bolaget menar att Uppdrag Granskning har lyft citat ur sitt sammanhang och att dessa inte har presenterats i kronologisk ordning och att det är just detta som får det att se ut som att bolaget har dolt problematiken. Samtidigt skriver bolaget att "vi känner oss trygga med vår hantering av ärendet och du kan fortsatt känna dig helt trygg med din Hövding."

Hövding slår dock ner på att de ska ha hävdat att det endast handlar om ett mjukvaruproblem och menar att bolaget, vid flera tillfällen, påtalat att det problemet är en kombination av utmaningar med mjukvara och hårdvara.

"Vi kommunicerade i höstas att den första mjukvaruuppdateringen löser en del av problemen, men att det pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Avläsningen av batterinivåerna fungerar nu som det ska – det visar omfattande fälttester och datorsimuleringar. I vår uppföljning av reklamationsstatistik kopplad till batteritid ser vi en minskning med 97 procent," skriver bolaget.

Produkten är och har hela tiden varit säker

Hövdring lyfter att deras produkter är CE-certifierade enligt EU-standarden för personlig skyddsutrustning,  och att cykelhjälmen "är och har hela tiden varit säker." Bolaget påstår även att man gjort om certifieringstesterna för att säkerställa att man faktiskt levde upp till standarden – även för den andel av produkterna som har haft kortare batteritid.

"Eftersom produkten hela tiden har varit och är säker, uppfyller certifieringskraven, och problemet med kortare batteritider drabbade en mindre andel av produkterna har det inte varit aktuellt att återkalla produkten. Alla kunder med produkter som påvisat batteriproblem har blivit ersatta."

Samtidigt som man nu erkänner att det hela tiden har rört sig om en kombination av problem med mjukvara och hårdvara, så gjorde bolaget bedömningen att just denna "tekniska utmaning" inte bred information.

Avslutningsvis skriver Hövding att den dolda inspelningen som förekom i inslaget, där en anställd lyfter problematiken, var från ett möte som handlade om batteritid, inte om säkerhet.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1