Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq
Elektronikproduktion |

Evertiq Expo Malmö – bevis på en levande elektronikindustri

För andra året i rad intog Evertiq Expo Malmö Arena för att samla den svenska elektronik industrin i Sveriges tredje största stad.

Under dagen lockade 128 utställande företag närmare 319 besökare från 166 olika företag till Malmö Area för en dag tillägnad elektronikindustrin. Totalt fanns 294 företag representerade inuti arenan under dagen.

Bevis på en levande elektronikindustri

Mässgolvet präglades i stort av frågor som funnits med oss under de senaste året, försörjningssituationen på komponentmarknaden och lageruppbyggnaden av dessa, industrin relation till ”just-in-time”, frågor om regulatorisk efterlevnad med Elsakerhetsverkets försäljningsförbud av Easees laddboxar färskt i minnet.

Av de företag som Evertiq pratade med på golvet fanns det önskemål om mer samarbete i komponentfrågan – och möjligheten att etablera en databas för lagerförda komponenter utan hem, som företag sedan skulle kunna köpa direkt av varandra, lyftes. Kompetensförsörjningen avhandlas även den med en viss oro inför hur framtiden kan komma att se ut. EUs halvledarfrämjande rättsakt avhandlades även den på golvet, utöver att en jämförelse mellan den och dess amerikanska motsvarighet presenterades på scenen under dagen.

Anna Wibom från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem  äntrade scenen och gav oss en anledning att sträcka på ryggen. Förutom att hon presenterade programmets målsättning att öka konkurrenskraften och tillväxten i svensk industri så innehöll hennes presentation data som pekare på en växande och levande svensk elektronikindustri.

I en kartläggning av industrin, där den delas upp i tre grupper, kan vi utläsa att den tillverkande delen av vår industri (Grupp 1: företag som tillverkar elektronik, hårdvarunära konsulter samt distributörer av material och komponenter) har vuxit från 3,542 bolag under 2011, till 3,662 bolag år 2020. Antalet anställda har också vuxit och under 2020 sysselsatte ”Grupp 1” av industrin 63,026 personer vilket är en ökning på 24 procent från 2011.

Dennis Dahlgren från Evertiq ställde den amerikanska halvledarakten bredvid EU:s motsvarighet för en jämförelse av målsättning, medel och strategi. Sammanfattningsvis är det en utmaning att jämföra de två initiativen direkt. De delar jämförbara mål men finansieringsnivåerna och omfattningen skiljer sig stort. Framgången för dessa initiativ kommer helt att bero på regionernas förmåga att attrahera investeringar, främja innovation och skapa en hållbar halvledarindustri som kan möta framtidens krav.

Ingen har väl missat turerna kring säljförbudet av norska Easees laddboxar. Kritik om att standarderna står i vägen för innovation möts av motargument om att standarderna garanterar säkerhet och funktion. Fredrik Hirns presentation om att förstå det kvantitativa produktvärdet av att arbeta proaktivt med regulatoriska krav kändes därför väldigt passande i tiden.

Halvledarexperten Georg Steinberger målade upp en bild av komponentindustrin som en av de mest dynamiska industrierna på planeten. Och som en dynamisk industri faller den regelbundet offer för dess egen cyklikalitet – stora svängningar från överutbud till allvarliga tilldelningar. Under de senaste två åren har marknaden brottas med blandning av transportproblem, stora ökningar i efterfrågan och samtidigt allvarliga brister i många komponentfamiljer, vissa som fortfarande existerar än idag, under nuvarande nedgång. Cyklikalitet är dock något som alltid kommer att vara med oss, så förför bör vi ställa frågan ”Hur kan vi lindra de problem som uppstår när utbud och efterfrågan inte matchar varandra?”

Steinberger menar att den framtida försörjningskedjan kommer att bli allt mer komplicerad och det kommer att behöva fler digitala verktyg för att skapa en kvasi-global transparens för både produktinformation, tillgänglighetsvarningar och transaktionsprocesser. Steinberger lyfte under presentationen olika sätt att förbättra insynen i leveranskedjan genom ett sammarbetssätt över företagsgränser.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2