Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Elsakerhetsverket
Elektronikproduktion |

EU-projekt för säkrare elprodukter avslutat

Den 12 maj avslutades ett tvåårigt projekt med målet att få bort farliga elektriska produkter på den europeiska marknaden. Sammanlagt har 29 myndigheter från 22 olika länder inom EU deltagit och resultatet är att ett 50-tal produkter inte längre får inte säljas på marknaden.

– Syftet med projektet har delvis varit att få bort farliga produkter på den europeiska marknaden men också för att stötta myndigheter och andra berörda enligt den nya förordningen för marknadskontroll (2019/1020/EU), säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Totalt har det gjorts 457 granskningar inom åtta produktområden vilket resulterade i att 54 farliga produkter förbjöds från EU-marknaden. Svenska Elsäkerhetsverket deltog i två av åtta produktområden, nämligen torktumlare och USB-laddare. 

Elsäkerhetsverket skriver att det för närvarande pågår uppföljning och korrigerande åtgärder där tillverkare och importörer får chansen att ta hand om bristerna. Detta kan röra sig allt från att korrigera en kommande batch eller helt engelit att ta tillbaka redan sålda produkter beroende på brister.

– Projektet är en del i ett arbete för att skapa en mer harmoniserad marknadskontroll, ny kompetens och ny kunskap för EU:s marknadskontrollmyndigheter och mindre snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, förklarar Martin Gustafsson.

Elsäkerhetsverket deltog som sagt i två produktområden, torktumlare och USB-laddare. Totalt köptes 30 torktumlare varav Elsäkerhetsverket köpte in tre för granskning. Två av de tre torktumlarna hade enklare brister, exempel på det är märkning eller fel i instruktioner. När det kommer till USB-laddare granskades totalt 120 och Elsäkerhetsverket stod för 10 av dessa inköp. Av de 10 USB-laddarna hade sex brister av olika allvarlighetsgrad som exempelvis från märkningsbrister till för klena isolationsavstånd.

Det primära syftet med projektet var att få bort farliga produkter från EU:s inre marknad. Ytterligare ett syfte var att ge stöd åt myndigheter att utföra tillsyn och marknadskontroll.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons