Annons
Annons
© ESIA
Analys |

Halvledarmarknaden väntas nå 515 miljarder dollar 2023

ESIA (European Semiconductor Industry Association) meddelar att den globala halvledarmarknaden förutspås nå 515 miljarder dollar under 2023, vilket innebär en nedgång på 10,3 procent. Detta förväntas dock följas av en robust återhämtning, med en uppskattad tillväxt på 11,8 procent under nästa år

World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) har justerat sina tillväxtprognoser nedåt som svar på ökande inflation och försvagad efterfrågan på slutmarknaderna, särskilt de som är beroende av konsumtion. Kategorierna för diskreta komponenter och optoelektronik förutspås dock visa upp en tillväxt på 5,6 procent respektive 4,6 procent 2023, men restrerande kategorier kommer att visa upp en nedgång. Detta inkluderar även minnen, som förutspås minska med cirka 35 procent sett från år till år.

De europeiska och japanska marknaderna förväntas dock växa under året, och enligt tillgänglig data kommer tillväxten att landa på 6,3 procent respektive 1,2 procent. Omvänt gäller dock för de återstående regionerna där Amerika förväntas minska med 9,1 procent och Asien och Stillahavsområdet med 15,1 procent.

Marknaden återhämtar sig kraftigt under 2024

När vi blickar framåt mot 2024 räknar analytiker med att den globala halvledarmarknaden ökar med 11,8 procent och når 576 miljarder dollar. Denna expansion kommer främst att drivas av minnessegmentet, som väntas återhämta sig till 120 miljarder dollar under nästkommande år, vilket skulle innebära en ökning med över 40 procent jämfört med föregående år. Nästan alla andra nyckelkategorier, inklusive diskreta komponenter, sensorer, analoga-, logiska- och mikrokomponenter, förväntas uppvisa ensiffrig tillväxt.

När det gäller regionala perspektiv förväntas alla områden rapportera tillväxt under 2024. Framför allt siar analytiker om att regionerna Amerika och Asien och Stillahavsområdet kommer att kunna visa upp en robust, tvåsiffrig, tillväxt sett år till år.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1