Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Dassault Systemes
Elektronikproduktion |

Världen blir alltmer digital – och tillverkningen likaså

En av de stora fördelarna med ett digitaliserat företag är visualisering. Allt, och jag menar verkligen allt, som du är intresserad av att spåra, kan du – du måste bara lägga grunden för det.

Vissa skulle förmodligen hävda att världen redan är digital, men mer digital blir den. Tillverkningsindustrins leveranskedja, produktion och planering förlitar sig mer och mer på digitala verktyg, men även virtuella.

Thomas Lindström – © Dassault Systèmes

I ett samtal med Thomas Lindström, Nordics Sales Director på Dassault Systèmes, blir det tydligt att digitala plattformar är mer än ett "ett verktyg", en mer passande liknelse skulle vara ”en verktygslåda”, som kan erbjuda företag en konkurrensfördel när det kommer till mer hållbar tillverkning.

Hållbarhet kan diskuteras på olika nivåer och det är ett ämne med många lager. Det finns många sätt att närma sig ämnet på, ekonomisk hållbarhet, hållbarhet av kompetens eller med miljön i åtanke. Samtliga giltiga och alla viktiga. Man kan nog med säkerhet säga att ett företags ekonomi, kunskapsbas och påverkan kommer att diskuteras genom hållbarhetslinsen vid ett eller annat tillfälle.

Men när man diskuterar hållbarhet – oavsett om det är miljömässigt, ekonomiskt eller jobbrelaterat – behöver man data, enorma mängder data. Föreställ dig detta, hela ekosystemet för ett företag – eller en specifik produkt – visualiserat som ett rutnät. Varje nod är en variabel, en komponent, en leverantör, en nödvändig färdighet. Ta ett hypotetiskt företag, som  tillverkar en produkt i Europa för den europeiska marknaden. Vad händer om vi flyttar tillverkningen till en anläggning i Asien? Vad händer med produktens CO2-avtryck? Ledtider? Kostnadsstruktur?

Detta är kärnan i vad Thomas vill komma fram till under vårt samtal. Digitala tvillingar är inte nödvändigtvis något nytt, men kort beskrivet är de är en kopia av något som redan finns. En virtuell tvilling å andra sidan, är en simulering av en potentiell process, eller till och med en produkt. Här kan man få ett helikopterperspektiv på hur saker faktiskt hänger ihop, lyfta fram svaga punkter men även nya möjligheter – allt beroende på vad det är du vill veta och vilken typ av data du har tillgänglig.

– Med en virtuell tvilling kan du i princip ta reda på allt du vill  gällande din produkt eller produktion innan du går vidare med ett projekt. Om du har hela ditt fabriksnätverk digitaliserat och virtualiserat behöver du bara ange de parametrar som du vill ska belysas, oavsett om det är kostnad, ledtid eller Co2-avtryck.

Han fortsätter att berätta att man kan dyka ner ännu mer i detaljerna om man så vill. Vilka efftekter får vi om vi göra andra materialval eller använder en annan leverantör? Men den kanske mest kraftfulla aspekten av en virtuell tvilling är just simuleringsdelen.

– Du kan, om du har angett tillräckligt med data om din tillverkningsverksamhet, simulera störningar, en flytt av produktion från en region till en annan och se effekterna som detta kan ha på allt från din förmåga att leverera, kostnadsstruktur och resultat.

Det kan också vara ett kraftfullt verktyg för ännu större projekt än en NPI, som att etablera en helt ny fabrik. Är det lönsamt att bygga fabriken just här? I den här regionen? Varför inte simulera en avstängning av ett specifikt transportalternativ, ser det läget fortfarande tilltalande ut?


Man behöver dock inte dyka ner huvudstupa i detta.  Det kan implementeras i steg på olika nivåer – 
från en enklare digital kopia av en fabrik med syftet att optimera produktionsflödet, hela vägen till ett komplett driftsflöde för ett helt fabriksnätverk – med allt från inköp, energianvändning, leverantörsalternativ och så vidare.

Det kan dock verka skrämmande att implementera ett sådant verktyg på gruppnivå. Men enligt Thomas är detta något som snart kommer att bli nödvändigt för att kunna fatta välgrundade och dataunderstödda affärsbeslut.

Han tänker specifikt på nearshoring och beslut om flytt av produktions- eller inköpsstrategier.

– En digitaliserad och virtuell setup kommer att få genomslag då mjukvaran kan testa olika scenarier för montering och produktion för att förbättra effektiviteten, minska slöseri och förbättra kvaliteten. Om man tar hänsyn till alla aspekter är digitalisering, enligt min mening, ett av de mest kraftfulla hållbarhetsverktygen vi har tillgängliga idag.

Kort sagt, ett digitaliserat fabriksnätverk skulle ge företag möjligheten att alltid ha en plan B, eller helt enkelt en alternativ lösning som stöds av data, där man redan känner till den ekonomiska påverkan och vad en ändring skulle innebära för leveransförmågan.

Hypotetiskt, säg att relationen mellan USA och Kina försämras och handelsvägar störs – det kan simuleras.

– Det är en form av systemmodellering, ungefär som ett nätverk. Om en tråd klipps av kan du se vilka andra som påverkas, antingen blir sköra eller också går av på grund av just den störningen. Du skulle också kunna se vilka andra leverantörer i ditt nätverk som skulle kunna hjälpa till med en potentiell lösning på problemet. Eller om det skulle vara mer lönsamt att flytta produktionen till en annan fabrik.

Industriell tillverkning idag handlar om samarbete. Det är oftast otroligt många företag inblandade innan en produkt når sin slutkund. Det betyder att ju mer du vet om din egen försörjningskedja, desto mer hållbara (oavsett hur du ser på ordet) affärsbeslut kan du fatta.

Thomas Lindström avslutar vårt samtal med att säga att det blir ännu viktigare att fatta rätt beslut första gången i en tid då innovation sker snabbare än någonsin.

– I livet finns det inga repetitioner – att simulera innovationer digitalt innan de genomförs i verkligheten är avgörande för våra framtida företag och samhälle. På Dassault Systèmes arbetar vi med kunder i alla branscher för att förverkliga denna vision.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1