Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Expo
Elektronikproduktion |

Tillverkningsindustrin i Göteborg trotsar svag konjunktur

Tillverkningsindustrin i Göteborgsregionen går för högtryck och arbetsmarknaden är fortsatt stark, trots svagare konjunktur än normalt.

Konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen vände uppåt igen till 94,2 under det första kvartal i år, drygt fem steg högre än sista kvartalet i fjol. Det innebär svagare konjunktur än normalt, vilket också är läget i bygg- och tjänstesektorn. De tillverkande företagen upplevde samtidigt ökade volymer och bibehållen lönsamhet, med många företag som hade behov av att nyanställa, rapporterar Business Region Göteborg.

Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg, kommenterar regionens Konjunkturrapport med att säga att exportindustrin hade ett oväntat starkt kvartal och leveranskedjorna fungerar allt bättre.

– Med tanke på det osäkra omvärldsläget, Rysslands invasion av Ukraina och alltjämt hög inflation och höga räntor är det dock svårt att sia om utvecklingen under resten av året. Men tjänsteföretagen – varav många är beroende av industrin – är försiktigt positiva, säger Henrik Einarsson.

Resultatet för det första kvartalet i år visade även på att jobbtillväxten i Göteborgsregionen ligger – för tredje kvartalet i rad – dubbelt så högt som snittet i landet, och väsentligt högre än i regionerna Stockholm och Malmö. Kraftigast växer sysselsättningen inom hotell och restaurang samt information och kommunikation, men den är även starkt även inom tillverkning och kunskapsintensiva tjänster, inte minst inom teknik.

Göteborgsregionen är som bekant en av de mest aktiva regionerna i landet när det kommer till leverantörer av elektronikproduktion, komponenter, mönsterkort och övrig utrustning – vilket gör det självklart för Evertiq att hålla ett Expo i staden den 20 september. Regionen kanske vanligast kopplas ihop med bilindustrin och dess angränsande industrier med Volvo som fanbärare. Men faktum är att Göteborgsregionen och Västsverige även har en lång rymdhistoria – som dock hamnat i skuggan som kastats av bilindustrin. 

Antalet verksamma företag inom svensk rymdverksamhet varierar beroende på hur begreppet rymdverksamhet definieras. Men oavsett vilken definition man väljer finns en stor del av den svenska rymdindustrin inom ett rymdkluster i Västsverige – där Göteborg spelar en nyckelroll.

För att belysa den svenska rymdindustrin har Evertiq valt att ge industrin extra fokus under Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023. Under dagen kommer flera företag med stark koppling till rymdverksamhet att ta plats på scenen för att dela med sig av sin expertis inom området. Inte nog med det så kommer Sveriges försa ESA-astronaut, Christer Fuglesang, att delta på Expot i Göteborg.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons