Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Rymdstyrelsen
Elektronikproduktion |

Hur ser den svenska rymdindustrin faktiskt ut?

Under Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023, har Evertiq valt att lägga extra fokus på den svenska rymdindustrin. Men hur ser den svenska rymdindustrin ut egentligen?

Antalet verksamma företag inom svensk rymdverksamhet varierar beroende på hur begreppet rymdverksamhet definieras. Rymdstyrelsen, en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet, menar att det är företag som arbetar med att tillverka rymdinfrastruktur eller komponenter till rymdinfrastruktur; eller företag som nyttjar rymdinfrastruktur; eller företag som exploaterar data insamlad med eller distribuerad genom rymdinfrastruktur.

Med dessa ovan nämnda kriterier finns det 90 företag inom den svenska rymdverksamheten som är kända av Rymdstyrelsen. Flera av dessa kommer att finnas med på Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023.

I en en redovisningsrapport av svensk rymdverksamhet (publicerad under 2023) kom Rymdstyrelsen fram till att omsättningen som specifikt kommer från verksamheten kopplad till rymd hos svenska aktörer ökade med 14 procent under år 2021. Den samlade omsättningen för de svenska företag som bedriver rymdverksamhet har däremot minskat kraftigt med 60 procent under samma år, jämfört med året dessförinnan. Det här är alltså på den totala redovisade omsättningen från företag som är verksamma inom rymdområdet, men som ofta även är verksamma inom andra områden. Under femårsperioden från 2017 till 2021 har omsättningen specifikt från verksamhetsområdet rymd minskat 13 procent.

Rapporten visar också en kraftig minskning i personalstyrka under 2021, detta efter att antalet sysselsatta legat relativt stabilt mer endast små variationer under undersökningsperiodens fyra första år. Minskningen gäller både totalt sett hos företag som helt eller delvis ägnar sig åt rymdverksamhet, samt specifikt inom verksamhetsområdet rymd. På ett endaste år minskade antalet personer specifikt sysselsatta inom svensk rymdverksamhet med 27 procent.

Den samlade omsättningen för företag verksamma inom området var under 2021 5,1 miljarder kronor, vilket enligt Rymndstyrelsen är en minskning på närmare 60 procent jämfört med året innan. Även sett över hela femårsperioden var 2021 helt klart det sämsta året.

© Rymdstyrelsen

Men om vi tittar på omsättning som direkt kan härledas specifikt till rymdverksamhetsområdet bland dessa företag ser bilden mycket annorlunda ut.

Här ser vi en situation med en viss återhämtning i omsättning efter nedgångar de två föregående åren. Och enligt Rymdstyrelsens uppgifter ökade den del av omsättningen som specifikt kan härledas till rymdverksamheten med 14 procent under 2021 jämfört med föregående år. Sett till en femårsperioden har dock den samlade omsättningen från svensk rymdverksamhet fallit från cirka 3,1 miljarder kronor under 2017 till 2,8 miljarder kronor under 2021.

© Rymdstyrelsen

Kontentan av rapporten är att svenska rymdföretag har en fortsatt hög teknisk kompetens och närvaro i de stora rymdsegmenten. Innovationskraften finns där och Sverige har, även som ett litet land, goda förutsättningar för att bli en viktig spelare globalt.

Under Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023 kommer den svenska rymdindustrin att finnas på plats. Ingen mindre än den första svenska rymdfararen tillika föreståndare för KTH Rymdcenter, Christer Fuglesang, kommer också att vara med och hålla en presentation på scenen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons