Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Analys |

IPC: EU borde stödja elektronikindustrin som helhet, inte bara fokusera på halvledare

Flera nyckelsegment inom den tillverkande europeiska elektronikindustrin står inför stora utmaningar och kräver mer stöd – framförallt med tanke på den avgörande roll de spelar för Europas strategiska självständighet och övergången till en grönare, mer digital ekonomi.

Detta är det viktigaste fynden i en ny rapport från industriorganisationen IPC. Organisationen välkomnar den nyligen antagna europeiska halvledarakten (European Chips Act) men menar också att det enskilda fokuset på halvledarindustrin har "skymt kritiskt viktiga segment av elektronikens ekosystem". Man lyfter framförallt upp mönsterkort och kontraktstillverkning som segment som behöver mer stöd – för utan dessa har halvledarna ingen funktion.

Under de senaste 20 åren har den europeiska mönsterkortssektorn upplevt en brant nedgång, går det att läsa i rapporten. Europa ägde för två decenier sedan cirka 20-30 procent av den globala produktionen av mönsterkort, idag är den siffran nere på endast 2 procent. Under denna period har EU blivit "mycket beroende av Kina", som nu står för cirka 65 procent av EU:s totala mönsterkortsbehov.

Kontraktstillverkarna har enligt IPC upplevt en "solid" genomsnittlig årlig tillväxt under de senare åren, driven framförallt av fabriksinvesteringar från stora globala företag men även av tillväxten från industrier och marknader som de själva betjänar, så som fordon, flyg, försvar och medtech. EU importerar dock ungefär 90 procent av de EMS-produkter och -tjänster som krävs.

– Att återuppliva och växa PCB- och EMS-segmenten är avgörande för att bygga ett robust europeiskt ekosystem för elektroniktillverkning, vilket i sin tur är avgörande för att säkerställa motståndskraften i försörjningskedjan och främja europeisk innovation, säger Sanjay Huprikar, ordförande för IPCs europeiska verksamhet.

Sanjay Huprikar menar att samtliga delar i försörjningskedjan krävs – från kisel till system – för att framgångsrikt producera den elektronik vi alla är beroende. 

Att minska Europas beroende av Asien och framför allt Kina när det kommer till halvledare kommer att spela lite roll om beroendet av landet kvarstår när det kommer till andra delar av elektronikindustrin. Handelskrig, naturkatastrofer och andra globala störningar kan – vilket vi sett de senaste tre åren – slå ut en hel del. Och även om lokal produktion av halvledare byggs upp behöver regionen lokal produktion av mönsterkort och tillverkniksmuskler i form av EMS:are.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons