Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB: "Starkt resultat trots svagare marknad"

Under andra kvartalet såg mönsterkortsleverantören NCAB en viss försämring av industrikonjunkturen. Men även om nettoomsättningen minskade under kvartalet såg det svenska bolaget en ökning i rörelseresultatet under kvartalet.

VD och koncernchef Peter Kruk berättar i kvartalsrapporten att servicenäringen, i samtliga regioner, har varit stark trots räntehöjningar i USA och Europa, medan industriproduktionen backat. Den tillverkande industrin i Kina har heller inte fått det uppsving man räknade med efter att man öppnat upp efter covid-nedstängningarna.

"För mönsterkortsindustrin har effekterna av den svagare marknaden förstärkts av att det samtidigt skett lageranpassningar och sammantaget har en svag beläggning bland tillverkarna även lett till att priserna gått ner," säger Peter Kruk.

Han ser dock att NCAB är väl rustade att möta denna situation och bolaget har med flitigt inköpsarbete och kostnadskontroll fortsatt leverera ett starkt rörelseresultat och kassaflöde i samtliga regioner. 

"Glädjande är även de positiva resultat vi ser i form av antalet vunna projekt och nya kunder som bådar gott för fortsatt stark långsiktig organisk tillväxt."

Nettoomsättningen under årets andra kvartal minskade med 6 procent till 1 057,5 miljoner kronor (1 122,0). Både nettoomsättning och orderingång påverkades negativt av lageranpassningar hos kunder och lägre priser. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 154,5 miljoner kronor, upp från 150,9 miljoner kronor under samma period i fjol.

"De under året lägre priserna har haft en tydligt negativ inverkan på orderingången och nettoomsättningen utöver volymnedgången i marknaden. Drivande bakom de lägre priserna var en låg beläggning i tillverkningsledet. Även om det har haft en negativ inverkan på nettoomsättningen så har vi framgångsrikt kunnat bibehålla eller öka bruttovinsterna. Det är en speciell situation att beläggningen hos våra underleverantörer för närvarande är så låg, vilket delvis beror på ökad produktionskapacitet," förklarar Peter Kruk

Han fortsätter och säger att detta är något som bolaget inte sett tidigare, i alla fall inte under några längre perioder och därför förväntar sig NCAB att priser och bruttomarginaler kommer att normaliseras över tid.

Samtliga regioner har som sagt upplevt tecken på en svagare marknad, speciellt i USA och Kina. I Europa och framför allt i Norden finns dock det fortfarande segment som går starkt såsom tunga fordon inom automotive, elbilsladdning och aerospace och defence.

Med en trend av fortsatt ökande centralbanksräntor och en trög kinesisk ekonomi räknar NCAB därför med en fortsatt utmanande marknad i närtid. 

"Med NCABs flexibla affärsmodell har vi liksom tidigare kunnat anpassa oss och hålla uppe lönsamheten. Vi ser vidare mycket goda möjligheter att med vår starka finansiell ställning på denna marknad ta ökade marknadsandelar genom såväl organisk tillväxt som genom en fortsatt hög förvärvstakt," avslutar Peter Kruk


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons