Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Förbättrad omsättning men fortsatt förlust för Nilar

Batteritillverkaren Nilar redovisar en ökad nettoomsättning och fortsatt förlust under årets andra kvartal. Samtidigt uppdaterar bolaget sin affärsplan till år 2027 och presenterar nya finansiella mål.

Under årets andra kvartal ökade Nilars nettoomsättning till 2,1 miljoner kronor från 1,8 miljoner kronor under samma period ifjol. Bruttoresultatet landade på -36,6 miljoner kronor, jämfört med -35,5 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022. EBITDA uppgick till -38,9 miljoner kronor, en förbättring från -42,8 miljoner kronor under samma period 2022.

– Under årets andra kvartal har Nilar presenterat flera viktiga besked som stärker Nilars position som utvecklare och producent av innovativ energilagring. Med en ny order från Indutecc motsvarande 10 miljoner euro och Energimyndighetens beviljade stöd till ett nytt forskningsprojekt har vi uppnått flera betydande milstolpar. Detta bekräftar attraktiviteten hos våra lösningar och integrationsprojekt i nära samarbete med våra partners. Idag är jag också stolt att kunna presentera en uppdaterad affärsplan och mål för perioden fram till och med 2027, säger vd Erik Oldmark, i rapporten.

Enligt den nya affärsplanen och målen ska Nilars omsättning överstiga 1,5 miljarder kronor och under andra halvåret 2027 även ha ett positivt kassaflöde. Den långsiktig EBITDA-marginal ska vara minst 25 procent.

Bolaget säger att utvecklingen av dess batteriteknik går enligt plan, både kvalitet och prestanda förbättras kontinuerligt och sedan första kvartalet 2022 har försäljningspriset kunnat dubblerats. Samtidigt går det att konstatera att ytterligare utveckling av Nilars batterier är nödvändig.

Enligt affärsplanen har Nilar tagit fram tre nya fokusområden för perioden fram till 2027. Kort så handlar planen om att utveckla två nya versioner av Nilars batterier fram till 2027, där fokus ligger på högre prestanda och bättre kostnadseffektivitet. Man ska även utveckla en mer automatiserad och resurseffektiv produktionskapacitet, anpassad för större volymer. Fortsätta att jobba med sin etablering mot prioriterade marknadssegment via samarbetspartners.

Idag används sex produktionslinor i Gävle. Enligt den plan som nu tagits fram behöver Nilar öka sin kapacitet till 16 produktionslinor år 2027. Dessutom kommer produktionen att behöva anpassas till de större batterier som Nilar planerar att kommersiellt börja producera från 2027 och framåt.

– Vi behöver utveckla Nilars produktionsförmåga för att möjliggöra en effektivare produktion av Nilars innovativa lösningar. Stora delar av de befintliga produktionslinorna kommer att kunna användas, varför kostnaderna blir avsevärt lägre även om vi i praktiken bygger en helt ny produktionsanläggning, säger Erik Oldmark i beskrivningen av affärsplanen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1