Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

GPV fortsätter att gå starkt, med fokus på expansion

Den danska kontraktstillverkaren GPV fortsätter att skörda framgångar. Årets andra kvartal visade sig vara så pass bra att man nu väljer att återigen höja helårsutsikterna.

Under andra kvartalet 2023 nådde GPV rekordintäkter på 2,7 miljarder danska kronor och en EBITDA på 189 miljoner danska kronor. Denna prestation, i kombination med en mer positiv utsikt för resten av året, har lett till att GPV räknar med ett betydligt bättre helår än tidigare.

Kvartalsrapporten visar en fortsatt positiv utveckling för första halvåret 2023 och som ett resultat av den fortsatta optimismen siktar den danska elektroniktillverkaren nu på intäkter på 9,9–10,3 miljarder danska kronor, en ökning från tidigare 8,8–9,2 miljarder danska kronor. Samtidigt höjs förväntningarna på helårsresultatet från 590–640 miljoner danska kronor till 650–700 miljoner danska kronor.

– Samanslagningen med Enics, som nu har varit i kraft i tre kvartal, går som planerat och i juni 2023 lanserade vi en gemensam organisationsstruktur. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan med kunder som stödjer den gröna omställningen, och detta är en viktig drivkraft i den nuvarande positiva utvecklingen, säger vd för GPV Bo Lybæk i rapporten men menar att det fortfarande finn mycket att göra när det kommer till integrationen.

GPV lyckades som sagt att generera intäkter på 2,7 miljarder danska kronor under det andra kvartalet 2023, vilket innebär att de totala intäkterna för första det halvåret landar på 5,4 miljarder danska kronor. Det är en ökning med 151 procent jämfört med första halvåret 2022, då intäkterna uppgick till 2,1 miljarder danska kronor. EBITDA under andra kvartalet 2023 uppgick till 189 miljoner danska kronor och totalt 368 miljoner danska kronor för första halvåret, vilket innebär en ökning om 95 procent jämfört med första halvåret 2022.

I rapporten meddelar GPV att man fortarande har ett stort fokus på att bygga ut produktionskapaciteten. Under det första halvåret i år tog man i drift en ny mekanikfabrik i Thailand och en ny elektronikfabrik i Sri Lanka. I Mexiko kommer den totala ytan att fördubblas till 8 200 kvadratmeter i slutet av 2023, och i Slovakien förbereder GPV en ny elektronikanläggning på 11 000 kvadratmeter som förväntas vara i drift under första kvartalet 2024.

Utöver dessa fabriksutbyggnaderna har GPV investerat i kapacitetsutbyggnader vid sina fabriker i Estland, Sverige och Finland, som är specialiserade på olika grenar av EMS-industrin.

–Den starka efterfrågan från kunderna skapar behov av fortsatta kapacitetsförbättringar, men det finns också andra faktorer som spelar in. Å ena sidan vill amerikanska kunder minska sitt beroende av Kina, och å andra sidan har en region-för-region-strategi blivit ett nyckelfokus, vilket ökar behovet av produktionskapacitet på de mest kostnadseffektiva platserna i Europa och Amerika, förklarar Bo Lybæk i rapporten.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2