Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© arkadiusz weglewski dreamstime.com / Rochester Electronics
Komponenter |

Fortsatt ökning av inkuransrisker

Under årets första halvår har experter och leverantörer sett en kraftig ökning av oförutsedda "End of Life" (EOL), något som överraskat industrin. Nu höjs också ett varningens finger att dessa inkuransrisker kommer att fortsätta att öka.

En endaste otillgänglig komponent kan medföra betydande ekonomisk skada. Ett 99 procent färdigt kort fyller inte riktigt sin funktion och konsekvensen av att inte kunna avsluta jobbet kan bli stor. Det som nu blivit särskilt påtagligt är att listan över potentiella sårbara punkter och hot i försörjningskedjorna har blivit längre.

Experter bedömer att råvaror, material, mjukvara och elektroniska komponenter som snabbt upphört att vara tillgängliga eller av andra skäl inte längre finns tillgängliga på den öppna marknaden redan idag orsakar stora kostnader för industriföretag. Component Obsolescence Group Deutschland (COGD) uppskattar att kostnaden för dessa problem kan uppgå till flera miljarder euro per år bara hemma i Tyskland.

Branschorganisationen är djupt bekymrad över utvecklingen och har arbetat intensivt under flera år med att utveckla strategier och åtgärder. Målet är att minimera eller åtminstone mildra de ofta betungande ekonomiska konsekvenserna av inkurans.

Vice COGD-ordförande Joachim Tosberg har tidigare sagt att världen står inför ökande potentiella inkuransrisker och att det är hög tid att vidta förebyggande åtgärder snabbt och mer konsekvent än någonsin tidigare utveckla framtidsinriktade koncept som också säkerställer tillgången på de nödvändiga resurserna – och detta långsiktigt.

Enligt Ken Greenwood, teknisk säljchef hos Rochester Electronics – ett företag som kan kliva in och tillhandahålla en brygga för att fylla dessa "plötsliga tomrum" som sker när en kritisk komponent förklaras "uttjänt" (end-of-life) – har bolaget under det första halvåret sett en massiv ökning av meddelanden om produktupphörande (PDN) och oförutsedda EOL:er. Vilket har tvingat bolag till att bli mer agila och snabba på att ställa om sina strategier. 

Ken berättar att Rochester arbetar aktivt med tillverkarna av dessa halvledare för att adressera de problem som uppstått och strävar efter att erbjuda mer långsiktiga lösningar.

Inkurans är egentligen inget nytt problem, men världen rör sig allt snabbare och problemet har på sätt och vis tagit en ny skepnad. Vad som särskiljer situationen, enligt Rochester Electronics, är att livscykeln för många elektroniska komponenter förkortas, och det sker i en allt snabbare takt. En betydande del av den globala efterfrågan på elektroniska komponenter kommer från konsumentelektroniksektorn, som kännetecknas av korta produktlivscykler – som blir ännu kortare. Detta medför att inkuransproblemet drabbar allt fler företag och med ökad regelbundenhet jämfört med tidigare.

Rochester, som en tillverkare och distributör av halvledare som antingen är i inkurans eller närmar sig slutet av sin produktlivscykel, köper upp rättigheterna att tillverka och sälja halvledare som inte längre tillverkas av den ursprungliga tillverkaren. Även om ett proaktivt tillvägagångssätt för inkuranshantering är den föredragna metoden, inser Rochester att detta inte alltid kommer att vara en möjlighet. Ibland slår saker till bortom planerad inkurans, vilket kan påverka industrin över lång tid.

Ronny Nietzsche från Rochester Electronics kommer under Evertiq Expo i Göteborg, den 20 september, att hålla en presentation på scenen om just komponentinkurans och hur man kan minimera både kostnaderna och riskerna.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons