Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks
Elektronikproduktion |

HMS Networks sätter nya finansiella mål

Elektroniktillverkaren HMS Networks höjer sina mål för omsättningen och rörelsemarginalen.

Det var under Q4 2020 som HMS presenterade en ny långsiktig strategi – HMS2025, där man hade nya uttaldade strategiska mål och ambitioner gällande hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet samt finansiella mål. De finansiella målen siktade på ett tillväxtmål med en nettoomsättning uppgående till ”π” miljarder, det vill säga 3,14 miljarder kronor, samt ett rörelsemarginalmål på 20 procent.

Men i och med den positiva utvecklingen under den första halvan av strategiperioden har bolaget beslutat att revidera målen.

– Våra nya mål reflekterar våra ambitioner att bidra till en minskad klimatpåverkan, och genom att bygga lojalitet hos medarbetare och kunder, driva fortsatt lönsam tillväxt och värdeskapade för våra intressenter.
Resan mot “HMS2025” har gått snabbare än vi kunde förutspå när strategin sattes 2020. Därför behöver vi nu, halvvägs till 2025, stretcha målen, säger Staffan Dahlström, vd och koncernchef för HMS Networks i ett pressmeddelande.

Enligt de nya målen höjer HSM nettoomsättningsmålet från 2020 på ”π” miljarder kronor har justerats till “π+”, och innebär alltså att nettoomsättningen ska överstiga 3,14 miljarder kronor till år 2025. Lönsamhetsmålet om årlig rörelsemarginal på 20 procent är justerat till 25 procent. 

HMS skriver vidare att leverantörskedjan fortsätter att förbättras. Både ledtider och komponenttillgänglighet blir bättre. Endast ett fåtal komponenter driver för närvarande längre ledtider för bolaget. Samtidigt så fortsätter även normaliseringen av orderingången. Normaliseringstakten sägs också vara snabbare än under föregående kvartal, då även europeiska kunder börjar minska sina lagernivåer.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons