Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beyond Gravity
Elektronikproduktion |

Vägen till rymden går via Göteborg

Den svenska rymdindustrin är nog större än somliga tror. Hela 90 företag finns inom den svenska rymdverksamheten och ett av bolagen är ansvarig för över 1 000 satelliter i omloppsbana.

Antalet verksamma företag inom svensk rymdverksamhet varierar beroende på hur begreppet rymdverksamhet definieras. Rymdstyrelsen delar upp dessa i tre kategorier, de som tillverkar rymdinfrastruktur eller komponenter till rymdinfrastruktur, de som nyttjar rymdinfrastruktur samt företag som exploaterar data insamlad med eller distribuerad genom rymdinfrastruktur.

Med dessa ovan nämnda kriterier finns det 90 företag inom den svenska rymdverksamheten som är kända av Rymdstyrelsen. Flera av dessa kommer att finnas med på Evertiq Expo Göteborg den 20 september 2023.

Ett av bolagen som kommer att finnas på plats är Beyond Gravity (som tidigare gick under namnet RUAG Space). Bolaget är kanske ett av de mer välkända inom industrin och det kanske också är ett av de mest aktiva.

I Sverige har Beyond Gravity cirka 350 anställda. Fokusområdet för den svenska verksamheten är datorsystem för bärraketer och satelliter, rymdantenner, mikrovågselektronik för satelliter, alltsammans utvecklat och tillverkat i Göteborg. Vid verksamheten i Linköping utvecklar och tillverkar man adaptrar och separationssystem för bärraketer.

Beyond Gravity har tidigare sagt att bolaget framgångsrikt har placerat mer än 1 100 satelliter i omloppsbana, exempelvis den europeiska satellitnavigeringskonstellationen Galileo, internetkonstellationen OneWeb, satellitkonstellationen TerraBella för jordobservation samt den kanadensiska konstellationen Radarsat, även den för jordobservation. Så nog får man säga att vägen till rymden går via Beyond Gravity, och Göteborg.

Bolaget designar och tillverkar som sagt elektronisk utrustning och delsystem för vetenskapliga program till ESA och NASA, men även för kommersiella telekomsatelliter. Andreas Billström, Chief Engineer hos Beyond Gravity kommer under Evertiq Expo i Göteborg den 20 september att prata om elektroniska komponenter och förpackningar för rymdelektronik, med exempel från On-Board Computer för Mars Rover Rosalind Franklin och antennen för James Webb Space Telescope.

Varför det är viktigt med en livskraftig svensk rymdindustri?

– Svensk rymdindustri spänner över ett brett verksamhetsområde och arbetar på en utpräglat global och hårt konkurrensutsatt marknad, både mot institutionella kunder som ESA och NASA och gentemot rent kommersiella företag. Det gör att vi som industri behöver utveckla och arbeta med ny teknik och erbjuda lösningar som ligger i framkant inom många strategiska områden. Det kan som i vårt fall på Beyond Gravity vara feltoleranta datorer, telekomsystem, navigationslösningar eller avancerade kompositstrukturer. Utöver att vi bygger kunskap och förmågor inom svensk rymdindustri kan dessa även överföras till andra teknikområden och därigenom vara värdefullt för andra branscher, säger Andreas Billström till Evertiq.

Han fortsätter och berättar att idag är satellitsystem som Beyond Gravity är med och bygger en förutsättning för att vårt samhälle skall fungera.

– Vi är idag beroende av globala kommunikations och navigationstjänster, all miljöövervakning på global nivå sker genom mätningar via satelliter och dagens väderprognoser bygger på data från meteorologiska satelliter.

Hur skulle du säga att Sverige står sig som rymdnation internationellt?

– Vi som industrination ligger bra till internationellt, både på forskningsområdet och inom industrin. Många av de profilerade projekten och nya satsningarna har svenska bidrag och det vi genererar används till allt ifrån forskning och vetenskapliga instrument, till raketuppskjutningar, kommunikation och styrning av satelliter och rymdsonder. Svensk industri har även lösningar och verktyg för att processa, analysera och använda data som kommer från rymden och satelliter, säger Billström


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2