Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© skypixel dreamstime.com
Teknik |

Regeringen vill satsa på cybersäkerhet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att ett så kallat cybercampus ska inrättas för att stärka kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.

Cybercampus Sverige ska fokusera på forskning, innovation och utbildning som stöd för alla samhällssektorer och möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Det säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande. 

"Liknande cybercampus har etablerats i exempelvis Norge och Nederländerna. Länder som liksom Sverige har ett stort behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet," forsätter Persson. 

Cybercampus Sverige ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har i dag ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) som knyter samman forskning och utbildning inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. 

Under 2022 presenterades förslaget att det ska inrättas ett svenskt cybercampus. KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, Saab, Ericsson och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan deltagit i ett Vinnovafinansierat planeringsprojekt för etableringen av Cybercampus Sverige. Regeringen föreslår nu att KTH tillförs medel för att bygga upp utbildning och forskning inom ramen för satsningen.

Enligt pressmeddelandet tillförs 25 miljoner kronor under 2024 för att etablera det nya campuset. Från och med 2025 tillförs 40 miljoner kronor per år.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1