Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Elektronikproduktion |

Nu träder European Chips Act i kraft

Stödpaketet för att säkerställa EU:s tekniska ledarskap inom halvledarteknologier träder i kraft i dag, meddelar Europakommissionen.

Kortfattat ska European Chips Act stärka tillverkningsmöjligheterna, ekosystemet för design samt stödja uppskalning och innovation över hela värdekedjan. Med stödpaketet tar EU sikte på att fördubbla sin nuvarande globala marknadsandel till 20 procent år 2030.

"I och med detta tar Europa ett avgörande steg framåt för att ta ödet i sina egna händer. Investeringar är redan i gång genom betydande offentlig finansiering och ett robust regelverk. Vi håller på att bli ett industriellt kraftpaket på framtidens marknader – kapabla att förse oss själva och världen med både mogna och avancerade halvledarteknologier," skriver Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden, i ett pressmeddelande. 

Europakommissionen har tidigare slagit fast tre pelare som utgör Chips Act. Den första är ett övergripande grepp kring industrin för halvledarteknologier där kunskapen ska förvaltas och omsättas, från "labb till fab". Här finns en stödsumma om 3,3 miljarder euro till förfogande. Den andra handlar om att skapa incitament för så väl offentliga som privata investeringar i produktionsanläggningar för både tillverkarna och deras leverantörer. Den tredje och sista pelaren består av en samordningsmekanism mellan medlemsländerna och kommissionen för att övervaka tillgången på halvledare, uppskatta efterfrågan och förutse brister. Ett exempel på detta är ett varningssystem i vilket det går att flagga för problem i värdekedjan. Systemet upprättades den 18 april i år. 

Så, vad händer härnäst? Vad är nästa steg? Europakommissionen skriver att den tidigare nämnda chipfonden som ska göra det lättare för nystartade företag att få finansiering träder i kraft. Styrelsen för halvledare i Europa påbörjar nu sitt formella arbete att vara spindeln i nätet för kommissionen, EU:s medlemsländer och näringslivet. Aktörer inom industrin kan nu ansöka om stöd för att etablera sin verksamhet i medlemsländerna. 

Ta del av Evertiqs samtliga artiklar där EU Chips förekommer. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons