Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Bengt Säll
Teknik |

"Behövs en balanserad PFAS-begränsning"

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna stödjer en begränsning av PFAS, men kräver i ett remissvar att hänsyn tas till de omfattande samhällskonsekvenser som en reglering kan innebära.

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har avslutat samrådet angående en begränsing av PFAS, står det i ett pressmeddelande. 

IKEM, eller Innovations- och kemiindustrierna, skriver att man välkomnar en reglering av PFAS. Det nuvarande begränsningsförslaget uppges ha en "mycket bred definition av PFAS och antalet substanser och material som omfattas är tiotusentals". Förslaget, menar man, riskerar därför få omfattande samhällskonsekvenser som i dagsläget är omöjliga att överblicka.

PFAS produceras inte i Sverige. De medlemsföretag som IKEM representerar är i första hand användare av olika fluorerade material.

"IKEM stödjer en begränsning av PFAS och den drivkraft för omställning som begränsningen ger. IKEM identifierar dock problem med hur begränsningsförslaget är utformat, då PFAS många gånger är oumbärligt för tillverkning av många läkemedel och för att upprätthålla en trygg produktion av dricksvattenkemikalier. PFAS används också för elektrifiering, för att genomföra vätgasstrategin och för att inte äventyra säkerheten i våra industrianläggningar," säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM.

Enligt IKEM bör förslag göra skillnad på konsumentanvändning och industriell användning av PFAS och att förslaget bör analyseras utifrån ett svenskt beredskaps-, försvars- och försörjningsperspektiv. För att få ett tidsbegränsat undantag enligt nuvarande begränsningsförslag utlyses ett krav att varje kritisk PFAS-användning identifieras och kvantifieras. En omöjlighet inom ECHA:s samrådsperiod, menar IKEM.

"Innovations- och kemiindustrin ligger i framkant när det gäller utvecklingen av nya ämnen och material. Men förslaget omfattar tusentals komponenter, o-ringar, packningar, tätningar, filter, membran, styrelektronik med mera, och varje enskild komponent behöver testas och godkännas var för sig. Inom läkemedelsindustri finns idag inga ämnen eller material som ger samma egenskaper som PFAS. Att ersätta ämnet skulle kräva helt nya läkemedel. Övergångstiderna skulle därför behöva anpassas för att stämma bättre överens med hur innovation och utveckling framskrider i industrin," säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM.

PFAS-förbud i EU och USA

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön – ofta kallad evighetskemikalier – och kan leda till hälsoproblem. I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

Kemikalierna används dock även i elektronik. De växande PFAS-begränsningarna inom både EU och USA utgör en utmaning för tillverkare som strävar efter att vara proaktiva när det gäller kommande begränsningar. Under Evertiq Expo i Tammerfors den 29 november kommer Juhana Jaatinen, vd för RoHS Management Oy, att håla en presentation om hur företag kan hantera frågorna kring PFAS.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons