Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sanmina
Elektronikproduktion |

Sanminas framgångsrecept: kritiska system

Evertiq tar pulsen hos elektroniktillverkarna och kontraktstillverkarna. Vi fortsätter med Sanmina, som rapporterar om investeringar, god efterfrågan på kritiska system och ökad konkurrenskraft.

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget?

"Det har rullat på väldigt bra med många kunder för Sanmina i Sverige. Dock har unga företag haft det tufft på grund av svårighet att få in mer kapital. Jag tror att en av orsakerna till att vi på Sanmina ser fortsatt god efterfrågan är att vi inte tillverkar konsumentprodukter, utan har mer av kritiska system i vår produktion. Många av våra kunder finns inom medtech, industri samt försvar och säkerhet. Det är branscher där vi ännu inte sett så stora avmattningar," säger Tord Berggren, vd för Sanmina i Sverige, till Evertiq per mejl och fortsätter:

"Vi har dessutom en del bil- och flygindustri, där vi kanske förväntat oss nedgångar, men faktiskt ännu inte sett det. Vår starka position inom produktion av medtech-produkter framför allt med FDA-krav, gör att att vi fortsätter att attrahera kunder från hela Europa, som söker efter någon med den expertisen. Under året har vi arbetat aktivt med hållbarhetsprojekt både för att minska vår egen klimatpåverkan och för att kunna stödja våra kunder i mötet med ny europeisk lagstiftning. Detta arbete fortsätter förstås framgent där vi vill vara en attraktiv partner till våra kunder. Vi har fortsatt att investera och håller på att installera en ny selektivlödare och ny ICT-utrustning."

Var låg svårigheterna under årets gång?

"Det har fortsatt varit vissa störningar på komponentmarknaden. Även om vi lyckats lösa de flesta utmaningarna är det tydligt att det finns en fortsatt bristsituation. Man kan fråga sig om vissa komponenttillverkare vill ha den här bristen för att fortsatt kunna ta ut höga priser. Svenska kronans försvagning har påverkat materialpriserna negativt för den svenska marknaden. Den relativt höga inflationen har påverkat lönekostnaderna negativt. Å andra sidan har valutan hjälpt oss i affärer med utländska kunder, där Sverige nu blivit ett lågkostnadsland," berättar Tord. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"Vi kan ju påminna om att vi befinner oss i elområde 2, så höga elpriser varken har varit eller är ett särskilt stort problem. Dessutom har vi genom åren utfört ett antal energibesparande åtgärder för att minska såväl kostnader som klimatavtryck. För övrigt är all vår elektricitet förnybar. Under det här året har vi inte sett några transportbekymmer. Transportkostnaderna har minskat sedan toppen, men ett ökat kostnadsläge generellt gör att vi inte är tillbaka på nivåerna som rådde före pandemin," förklarar Tord. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Det ser generellt sett bra ut för Sanmina, med flera kunder som har fortsatt hög efterfrågan. Dessutom har vi ett antal nya kunder där vi just nu arbetar med designsupport av deras produkter för att få dem redo för att rampa upp under vintern/våren. Generellt märker vi att våra kunder uppskattar vår NPI-avdelning (New Product Introduction) där vi har gott om ingenjörer som hjälper till att göra produkten robust för serieproduktion. Vi har byggt kompetens och automationserfarenhet för kunder med behov av högre volymer än vad vi haft historikt sett. Här ser vi att vi kan konkurrera väl med lågkostnadsländer. Såväl hög kompetens på våra ingenjörer som hög kompetens hos vår produktionspersonal gör detta möjligt," avslutar Tord. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons