Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Volvo Cars
Teknik |

Förordning om förarlösa fordon skickas på remiss

Förra sommaren beslutade EU om regler för automatiserade fordon och det är därmed tillåtet att sätta sådana på marknaden. För att underlätta att automatiserade fordon utvecklas och sätts på marknaden i Sverige vill regeringen att det införs trafikregler som tydligt visar var dessa fordonen köras.

– Automatiserad körning har stor potential att lösa flera problem i vårt transportsystem. Självkörande fordon kan göra transporter effektivare och säkrare. Regeringen vill skapa regler som möjliggör en ordnad och säker introduktion av dessa fordon och jag är angelägen att få ta del av berörda aktörers synpunkter på detta förslag i denna remiss, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Det var under juli 2022 som EU-förordning antogs, förordningen innehåller tekniska krav för fordon som är helt automatiserade, det vill säga fordon som kan föras fram utan en förare på plats. Detta innebär att automatiserade fordon som uppfyller dessa tekniska krav kan sättas på marknaden, dock så har inga sådana fordon typgodkänts i Sverige.

Nu vill man underlätta dessa fordon utvecklas och sätts på marknaden här hemma i Sverige, och för att göra det vill regeringen ha egna trafikregler om var dessa förarlösa bilar får köras. Man menar att det annars finns en risk att bilarna åter var som helst och att oklarheter i reglerna kan bromsa utvecklingen så att helautomatiserade fordon helt enkelt inte kommer in på den svenska marknaden. Och där avstannar utvecklingen.

Ett förslag på en ny förordning som hanterar detta skickas nu på remiss. I förordningen vill man att de typgodkända automatiserade fordonen får en typ av begränsad framkomlighet, eller mer specifikt bara får framföras inom särskilt utpekade områden och särskilda rutter.

Det kommer att vara Trafikverket – eller kommunen om kommunen är väghållare – som får besluta om platser och rutter där dessa fordon får föras. En annan aspekt är legaliteten i det hela, vem är ansvarig för bilen som framförs utan förare? Enligt förordningsförslaget är det den som aktiverar det automatiska körsystemet som ska anses som förare av fordonet.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.


Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons