Annons
Annons
Annons
Annons
© ChemSec
Analys |

Vet du var PFAS finns i din elektronik?

Elektronikindustrin är för närvarande en av de största användarna av PFAS. Men EU är på väg att anta ett omfattande förbud, vilket kräver att industrin fasar ut dessa evighetskemikalier.

På grund av utveckling har The International Chemical Secretariat, också känt som ChemSec, publicerat en rapport som kartlägger användningen av PFAS inom elektronik och vilka ersättningsalternativ som finns.

PFAS har som bekant flera fördelaktiga egenskaper om gör dem lämpliga för användning inom elektronik, inklusive vattenavstötning, brandskydd och kemisk inerthet. I rapporten har ChemSec identifierat 77 olika användningsområden för PFAS inom elektronikindustrin.

Det handlar om allt från kompletta konsumentprodukter som smartphones till byggstenar inom industrin som mönsterkort, men även solpaneler och kablar. I rapporten konstaterar ChemSec att produkter där PFAS används i stor utsträckning och där det redan finns tillgängliga alternativ prioriteras för substitution. Denna kategori inkluderar mönsterkort, kondensatorer och kablar, liksom värmeöverföringsvätskor och dielektriska vätskor som används i tillverkningsprocesser.

Elektronik- och halvledarindustrin använder för närvarande 4 400 ton PFAS per år inom EU, man räknar dock med att detta kommer att öka till närmare 100 000 ton inom 30 år.

Potentiella begränsningar och restriktioner för användningen av PFAS kan därför utgöra en utmaning för tillverkare, vilket är anledningen till att Evertiq kommer att belysa ämnet under Evertiq Expo i Tammerfors den 29 november 2023.

Men vad är PFAS egentligen?

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som finns i en mängd olika konsument- och industriprodukter sedan 1950-talet. De har ökat i användning på grund av sina fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom vatten-, olje- och fettavstötning samt hög kemisk och termisk stabilitet. Men vissa av dessa fysikokemiska egenskaper som har gjort dem så fördelaktiga kan potentiellt ha skadliga effekter på både miljön och folkhälsan. På grund av att de inte bryts ned i miljön och deras höga rörlighet i miljön finns PFAS nu överallt – och en del av dem är också kända för att uppvisa toxiska och/eller bioackumulerande egenskaper.

I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

EU kommissionen har rekommenderat att åtgärder bör vidtas för att se till att PFAS fasas ut på EU-nivå – om de inte kan påvisas vara nödvändiga. I februari i år föreslog fem EU-medlemsstater, däribland Sverige, att man bör begränsa tillverkningen och användningen av alla PFAS i alla produkter, med vissa tidsbegränsade undantag.

Av denna anledning har Evertiq beslutat att belysa ämnet under Evertiq Expo Tampere och har bjudit in Juhana Jaatinen från RoHS Management Oy för att prata om företag kan hantera frågorna kring de kommande begränsningarna av PFAS.

Som nämnts tidigare kan PFAS finnas i en mängd olika produkter och användningar inom elektronikindustrin. I vissa fall används de endast i tillverkningsprocessen av en given produkt, vilket är ett problem främst för potentiell miljöförorening. Men innan EUs omfattande förbud mot PFAS är ett faktum kan det vara fördelaktigt att samla insikter och kunskap om hur man proaktivt kan hantera de kommande restriktionerna - som rapporten säger; "Check your tech".


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2