Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Angenäma utmaningar hittills för Hanza

En stark efterfrågan ser ut att hålla i sig, man fortsätter att investera i kapacitet och man välkomnar nya kunder och outsourcingprojekt i växande segment, berättar kontraktstillverkaren Hanza.

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget?

"Man kan så klart inte låta bli att reflektera över det som skrivs om nedgångar i marknader och minskad köpkraft och att vi generellt inte ser den återspeglingen hos oss. Tvärtom ser vi fortfarande en mycket hög efterfrågan med rekordhöga orderböcker, framför allt på elektroniksidan men även inom plåt och bearbetning. Vi har investerat mycket under året som gått i ny maskinkapacitet för att möta den ökade efterfrågan från befintliga kunder men också flertalet nya större kunder. Gör man en förenklad analys av det hela har vi många kunder inom segment som inte följer den normala cykliciteten i världsläget som råder, som försvarsindustri, miljö, energi och säkerhet, där man ser uppgångar på grund av andra omständigheter än köpkraft. Ett ökat behov av försvarsmateriel, ett skifte mot mer miljövänliga och kostnadseffektiva uppvärmningskällor, transport av el, säkerhet mot cyberbrott för att nämna några exempel. Utöver det ser vi också större tillströmning av kunder som lägger sin produktion i Europa och Sverige för att reducera sitt klimatavtryck," säger Veronica Svensson, Sales Director Scandinavia, Hanza Group, till Evertiq per mejl. 

Var låg svårigheterna under årets gång?

"Eftersom vi har haft en ökande efterfrågan och en ganska brant uppåtgående prognos har utmaningen till stor del hos oss varit att skala upp produktionen och få investeringar på plats tillräckligt snabbt för att möta kundbehovet. Utöver det ser vi ett ökat behov från våra kunder att sätta samman produkter på en högre nivå än tidigare, det kan handla om kompletta produkter eller större submoduler, vilket i sin tur kräver större och fler ytor. Det är angenäma utmaningar vi har sett hittills i år, men självklart har vi örat mot rälsen och försöker följa och läsa av signaler i marknaden," berättar Veronica. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"Om vi tittar på komponentsidan ser vi fortsatt en del långa ledtider, om än kortare än tidigare och färre komponenter med ovissa ledtider, men totalt sett ser vi en förbättring. Även att komponentleverantörer tvingas förbättra förutsättningar när det kommer till ej kancellerbara eller omplaneringsbara komponenter. Lösningen för att undvika stopp i flöden har tidigare varit att säkra upp större volymer av kritiska komponenter och vi ser att vi börjar kunna gå ifrån detta mer och mer, även om det fortfarande förekommer. Transportbekymmer har vi varit relativt förskonade från senaste tiden även om priser på frakter stiger. Där vi ser störst påverkan av elpriser är så klart i våra fabriker med tyngre maskinparker som plåt- och maskinbearbetning, men självklart påverkas även elektroniksidan av större fluktuationer inom elpriser. Även om priserna nu verkar stabiliseras, är det omöjligt att sia om hur kommande vinters prisnivå blir. Fördelen man kan se är att de senaste årens omfattande investeringar som gjorts i nya och energisnålare maskiner också ger en positiv effekt på den totala elförbrukningen," förklarar Veronica. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Den starka efterfrågan ser ut att hålla i sig och vi fortsätter att investera i kapacitet och välkomna nya spännande kunder och outsourcingprojekt i växande segment. Det är många som finner ett värde i vårt koncept med komplett och regional tillverkning i våra fabriksparker där vi kan ta kontroll över hela flödet om man så önskar, allt från inköp till logistiklösningar. Nu senast fick vi ett större outsourcingprojekt av kompletta produkter där vi bland annat tar över 85 olika leveranskedjor från kunden varav vi insourcar 40 av dem till våra egna fabriker, vilket bara är ett exempel på vad vi kan göra för att reducera sårbarhet och effektivisera försörjningskedjor," avslutar Veronica


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons