Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© peaz dreamstime.com
Analys |

Laddbara produkter orsak till många elbränder

Efter en omfattande undersökning av elrelaterade bränder och brandtillbud i landets bostadsbestånd pekar Elsäkerhetsverket på att värmepumpar och laddbara produkter gör ett allt större avtryck i brandstatistiken.

Men det finns dock även positiva tecken, exempelvis en kraftig minskning av brand och brandtillbud orsakade av lysrörsarmaturer.

Under pandemiåret 2020 resulterade i att människor oftare arbetade och lagade mat hemma, vilket påverkade trenderna.

– Under 2020 ser vi en tillfälligt kraftig ökning av bränder och brandtillbud orsakade av sådant man normalt har med sig till kontoret, såsom mobiltelefoner och bärbara datorer. Troligtvis en effekt av att många saknade en bra arbetsplats hemma när man tvingades till hemarbete, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och utredare av rapporten i ett pressmeddelande.

Elsäkerhetsverkets nya rapport omfattar elrelaterade bostadsbränder mellan 2018 och 2022, samt analyser och trender utifrån startobjekt, bostadstyp, startutrymme och allvarlighetsgrad. Statistiken innefattar elbränder i småhus, flerbostadshus och fritidshus i Sverige.

De senaste fem åren har Räddningstjänsten gjort totalt 54 194 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i byggnader. Drygt hälften av dessa skedde i vanliga bostäder och 3 547 var orsakade av fel i elrelaterad utrustning. Av dessa resulterade 76 procent i brand med egendomsskador.

Det ska också tilläggas att mängden laddbara produkter blir allt fler i samhället, och under senaste fem åren har bränder och brandtillbud inom kategorin ökat med 42 procent. Generellt ger laddbara produkter klart högre risk för brandspridning vilket även innebär att fler blir allvarligt skadade i bränder som involverar batterier, jämfört med andra startobjekt.

– Laddbara produkter orsakar cirka 12 procent av bränderna men står samtidigt för hela 30 procent av allvarligt skadade. Kunskapen om risker och beteenden när vi laddar behöver öka hos såväl konsumenter som de som tillverkar och säljer elprodukter, fortsätter Mikael Carlson.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons