Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alltronic
Elektronikproduktion |

Alltronics satsning en hit - "komplett verktygslåda"

"Ännu ett bra år", skriver Alltronic när årets första nio månader ska summeras. En orsak till detta är en satsning och investering som visat sig ha stärkt bolaget hos både befintliga och nya kunder.

Vi är nio månader in i 2023 - hur har året varit så här långt för bolaget?

"2022 var ett fantastiskt år för oss - en all time high, så väl omsättning- som resultatmässigt - och det är naturligtvis så att vi har med oss en del av det in i 2023. Vi ser en god och stabil efterfrågan som dock präglas av en viss osäkerhet hos en del av våra kunder med tanke på den höga inflationen tillsammans med ett högt ränteläge. Vi valde att satsa och investera i ett nytt affärsområde, inköp, under den värsta komponentkrisen vilket har stärkt oss hos så väl hos gamla som nya kunder, det tillsammans med att vår utvecklingsavdelning har genererat flera nya affärer. Vi har under året kunnat skönja att det sker en viss förflyttning och förfrågningar från kunder som önskar flytta en del av produktionen från Asien till Europa och inte minst till Sverige, vilket naturligtvis är positivt för hela branschen," säger Peter Ericsson, vd för Alltronic i Alingsås, till Evertiq per mejl. 

Var låg svårigheterna under årets gång?

"Egentligen inga större svårigheter om man ser tillbaka på de två åren som gått med pandemi och stora utmaningar i försörjningskedjan. Det som möjligtvis är ett orosmoment är det som händer i vår omvärld, med krig i vårt närområde och nu i mellanöstern som indirekt påverkar beslut och investeringar och därmed skapar en del osäkerhet," berättar Peter. 

Tidigare år har elektronikindustrin präglats av komponentbrist, transportbekymmer och höga elpriser - i vilken omfattning finns dessa utmaningar kvar i er verksamhet?

"Vi lyckades ganska väl med att säkra komponenter under den värsta perioden av komponentkrisen, även om det dessvärre emellanåt blev till en högre prisbild. Nu ser vi en klar förbättring när det gäller så väl tillgång som ledtider och en mer normaliserad prisbild. Den svaga kronan har skapat en del utmaningar som i vissa fall gör att prisbilden inte riktig är tillbaka på en tidigare nivå.  När vi kommer till logistikutmaningar har vi relativt sett varit förskonade, dock ser vi allmänt höga priser på frakter.  Då vi sedan några år tecknat ett flerårigt avtal på elen så det kommer inte att på verka oss nämnvärt," förklarar Peter. 

Hur ser utsikterna ut nu när vi närmar oss slutspurten av året?

"Vi ser en viss avmattning i marknaden tillsammans med ett par av våra kunder önskar flytta fram en del av sitt behov till Q1 2024. Vi har en del nya spännande kunder och projekt på gång. Sett över året kan vi teckna in ännu ett bra år och redan nu en bra orderbok för 2024. Det tillsammans med att vi ser att fler av så väl gamla som nya kunder uppskattar och sätter värde på vår satsning på vår inköps- och konsultavdelning, vilket gör oss mer heltäckande och därmed kan erbjuda en komplett verktygslåda. Från inköp, utveckling och produktion, till logistik, där vi nu har möjlighet till mer kundanpassning och förhoppningsvis bli än mer konkurrenskraftiga. Med det sagt är vi nöjda med 2023 och har stora förväntningar på att vi kommer att växa tillsammans med våra kunder 2024," avslutar Peter. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons