Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note
Elektronikproduktion |

Notes försäljning ökade med 11 procent under Q3

Det blev ett positivt kvartal för Note. Försäljningen ökade, precis som rörelseresultatet. Rörelsemarginalen stärktes, samtidigt som resultatet efter skatt och finansnetto ökade med över 50 procent.

”Notes försäljning under årets tredje kvartal utvecklades enligt våra förväntningar och nådde 1 034 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om elva procent. I början av året förutsåg vi att det tredje kvartalet skulle bli vårt svagaste sett till tillväxten. Kortsiktiga förskjutningar av projekt och lageranpassningar hos några av våra kunder har vår breda kundportfölj kompenserat för genom mycket stark tillväxt hos våra andra kunder och kundprojekt. Trots det mer utmanande konjunkturläget ser vi fortsatt en hög aggregerad efterfrågan från våra kunder. Försäljningstillväxten för årets tre första kvartal uppgick till 19 procent,” skriver Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för Note, i kvartalsrapporten.

Lönsamheten i kvartalet uppgick till 9,1 procent för kontraktstillverkaren. Bolagets verksamhet utvecklas positivt, menar Lind-Widestam, som ser att lönsamheten är i linje med den målbild man satt för verksamheten att nå senast år 2025.

Nu blickar bolaget mot ett starkt helår. Enligt Johannes är orderläget fortsatt starkt och bolaget känner sig trygga i att kunna upprepa sin guidning om minst 4,3 miljarder kronor för helåret 2023.

”Det motsvarar en tillväxt om åtminstone de 11 procent vi sett i Q3. För 2024 bedömer vi att tillväxttakten kommer öka. Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal,” säger Johannes Lind-Widestam i rapporten. 

Note i siffror

Q3 2023

Jan-Sep 2023

Försäljning+11% 1 034 (930) MSEKFörsäljning+19% 3 163 (2 649) MSEK
Rörelresultat+63% 94 (57) MSEKRörelresultat+44% 312 (216) MSEK
Rörelsemarginal+2,9 9,1% (6,2%)Rörelsemarginal+1,7 9,9% (8,2%)
Resultat efter finansnetto+67% 80 (47) MSEKResultat efter finansnetto+49% 280 (188) MSEK
Resultat efter skatt+63% 65 (40) MSEKResultat efter skatt+48% 229 (155) MSEK
Kassaflöde-57 (-59) MSEKKassaflöde-10 (-54) MSEK

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons