Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ericsson
Elektronikproduktion |

Tungt kvartal för Ericsson

Lägre försäljning, minskade resultat och svagare marginaler. Telekombolaget Ericsson redovisar röda siffror i sin senaste kvartalsrapport.

Samtidigt som rapporten för det tredje kvartalet i år är av en dyster karaktär levererade Ericsson enligt vd, Börje Ekholm i linje med bolagets guidning för perioden.

”Precis som resten av branschen förväntar vi oss att den makroekonomiska osäkerheten fortsätter 2024, vilket påverkar våra kunders investeringsförmåga. Vi hanterar dessa utmaningar med fokus på det som ligger inom vår kontroll, nämligen kostnadshantering och operativ effektivitet. Vi är på väg att på ett grundläggande sätt ompositionera vår verksamhet, och vi fortsätter att genomföra vår strategi för att utöka vårt ledarskap inom mobilnät, få vår verksamhet på företagsmarknaden att växa och driva bestående kulturell omvandling,” säger Ekholm i kvartalsrapporten.

Ericsson meddelade om i förra veckan om en nedskrivning om 32 miljarder kronor i tredje kvartalet 2023, hänförlig till nedskrivning av goodwill kopplat till förvärvet av Vonage. Ekholm motiverade beslutet över videolänk från presskonferensen för kvartalet att ”högre räntor och ändrad efterfrågan har skapat motvind för oss” och att ”beslutet vi tog i förra veckan är en konsekvens av detta,” skrev Affärsvärlden.

Vonage förblir dock centralt för Enterprise-strategin och Ericssons positiva syn på Global Network Platforms potential är oförändrad, heter det i rapporten.

”Vonage är en nyckelfaktor för att utöka verksamheten inom Enterprise, där vi möjliggör nästa innovationsvåg i vår bransch. Vi meddelade nyligen en betydelsefull milstolpe, i partnerskap med Deutsche Telecom, där vi var först i branschen med att öppna upp en marknadsmöjlighet som uppskattats vara värd 20 miljarder dollar 2028. Genom att erbjuda kommunikations- och nät-API:er till utvecklare och företag öppnar vi nya möjligheter för operatörer att generera intäkter från sina investeringar i mobilnät och för utvecklare att utnyttja nätfunktioner för att skapa spännande nya tillämpningar. Vi ser betydande intresse från operatörer för att ytterligare utveckla denna marknad,” förklarar Ekholm i rapporten.

Han uttrycker en oro för att utrullningen av 5G i Europa inte går i den takt man förväntat sig.

”I Indien har redan de större städerna rullat ut 5G och ligger strax efter Kina. Europa finns inte på kartan idag. Vi ser begränsad utbyggnad bland flertalet europeiska operatörer som är under press. Jag oror mig för Europas konkurrenskraft. Utan den digitala infrastrukturen på plats i Europa kommer det bli utmanande”, säger Börje Ekholm, enligt Affärsvärldens rapportering.

Ekholm skriver att bolaget förväntar sig att den ”underliggande osäkerhet som påverkar mobilnätsverksamheten kommer att bestå 2024.” För att möta detta vidtar man åtgärder för att minska kostnaderna.

”Vi hanterar proaktivt utmaningarna i den rådande miljön och fokuserar på det vi kan styra, inklusive kostnadsminskningar. Våra åtgärder för att minska kostnaderna påverkar redan resultaträkningen, och förväntas nu ge besparingar på tolv miljarder kronor på årsbasis till årets slut, en ökning på 1 miljard kronor jämfört med tidigare indikation. Vi kommer att fortsätta att vidta beslutsamma kostnadsminskningsåtgärder för att säkerställa att Ericsson är i bra position för att leverera värde till aktieägarna. Nyckeln till genomförandet av vår strategi är att behålla investeringarna i vårt teknikledarskap och i vår långsiktiga omvandling intakta, samtidigt som vi hanterar vår balansräkning,” förklarar vd i rapporten.

Dagens Nyheter skriver att bolaget planerar för en trist marknad även nästa år.

”Vi får se under kommande månader om vi behöver ta ytterligare besparingar, säger vd Börje Ekholm till tidningen. 

Nettoomsättning64,5 (68)
EBITA3,8 (7,6)
EBITA-marginal5,9% (11,2%)
Rörelseresultat-28,9 (7,1)
Rörelsemarginal-44,8% (10,5%)
Nettoresultat-30,5 (5,4)
Ericsson i siffror, Q3 (miljarder kronor)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons