Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Intäkter och förlust ökar för Fingerprint

Ökade intäkter, men ett försämrat EBITDA och rörelseresultat. Så lyder rapporten för det tredje kvartalet för det svenska biometriföretaget Fingerprint Cards, som nu inför ett besparingsprogram.

Fingerprint meddelar god intäktstillväxt under kvartalet inom mobile, PC, payment och access utanför Asien. 

"Det är glädjande att vi redovisar en 29-procentig ökning av intäktstillväxten jämfört med samma period föregående år. Vi redovisade tillväxt i produktgrupperna Mobile, PC och Payment samt Access-verksamheten utanför Asien. I Asien minskade omsättningen för Access, främst på grund av lägre efterfrågan på dörrlås till följd av en svag utveckling inom byggbranschen. Även om omsättningstillväxten är glädjande möter vi fortsatt en intensiv prispress inom Mobile – vår intäktsmässigt största produktgrupp – eftersom branschen fortfarande präglas av för höga lagernivåer," säger Adam Philpott, vd och koncernchef för Fingerprint i rapporten. 

Philpott berättar att kraftfulla lagertömningsåtgärder har haft en betydande negativ effekt på genomsnittspriset och därmed på bolagets bruttomarginal.

"Sedan slutet av andra kvartalet 2023 har vi minskat vårt lager med 23 procent och vi förväntar oss att nå en acceptabel lagernivå före årsskiftet som tidigare kommunicerats. För branschen som helhet förväntar vi oss däremot att det kommer att ta längre tid för konkurrenternas lagernivåer att normaliseras. När det väl sker förväntar vi oss att priser och marginaler förbättras," fortsätter vd. 

Besparingsprogrammet som ska möta marknadsförutsättningarna som påverkar bruttomarginalen förväntas ge kostnadsbesparingar på omkring 204 miljoner kronor på årsbasis med full effekt från andra halvåret 2024. Detta ska leda till en förväntad årlig rörelsekostnadsnivå på omkring 180 miljoner kronor.

"Även om förändringar som drabbar våra medarbetare aldrig är lätta att genomföra, så är det viktigt att vi ser framåt som bolag," skriver Philpott, utan att specificera i vilken omfattningen programmet drabbar medarbetare. 

Fingerprint skriver att bolaget har betalat tillbaka ett obligationslånet och som kommer att sänka räntekostnaderna med omkring 75 procent.

Fingerprint Cards i siffror, Q3 (miljoner kronor)

Intäkter184,8 (143,2
Bruttomarginal12,8% (12,2)
EBITDA-40,4 (-38,1
Rörelseresultat -63,8 (-59,8)
Kassaflöde-38 (-111,6)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons