Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note / Kitron / Incap / Inission / Hanza / Scanfil
Elektronikproduktion |

Stark tillväxt hos nordiska kontraktstillverkare

Den årliga omsättningstillväxten är stadig hos den nordiska elektronikindustrins börsnoterade kontraktstillverkare. Enligt en rapport från Inderes framgår det att bolagen kollektivt sett en årlig omsättningstillväxt på 19 procent sedan 2018.

Scanfil, Kitron, Note, Hanza, Inission och Incap – tillsammans bildar de ett slags nordiskt kraftpaket inom kontraktstillverkning. Det är bilden man får av undersökningen som Inderes har gjort, daterad till i början på september i år.

Samtliga sex bolag noteras för en stadig årlig omsättningstillväxt sedan 2018, närmare bestämt fyra och ett halvt år. Hela 19 procent, om man även räknar in förvärven som samtliga bolag har gjort under den berörda perioden. Men siffran blir inte mindre anmärkningsvärd om man lyfter uppköpen åt sidan, då ligger den totala organiska tillväxten över perioden på över tio procent årligen.

Om man tar och ställer man den här sextetten dessutom sida vid sida med den europeiska marknaden för kontraktstillverkning, så växer de nordiska bolagen betydligt snabbare än sina europeiska motparter. Nere på kontinenten ligger nämligen den organiska tillväxten över samma period på omkring fem procent.

Individuellt står Scanfil för de största årliga nettoomsättningarna, men har lägst årlig tillväxt på tio procent årligen över perioden. Incap, däremot, som av de sex bolagen har näst minst nettoomsättning, har under perioden klockat en organisk tillväxt på 30 procent.

Där emellan är det hyfsat jämnt skägg mellan Kitron och Note, i alla fall när det kommer till organiskt tillväxt. De båda bolagen har enligt Inderes analys registrerat en organiskt tillväxt på närmare 20 procent, men sett till faktiskt nettoomsättning skiljer det sig stort mellan de båda tillverkarna.

Inission och Hanza är de två bolag som under perioden haft den mest aggressiva förvärvsstrategierna, vilket också gör att bolagens tillväxt i högre grad baserats på förvärv än för de andra. Inderes uppskattar att Inissions organiska tillväxt har legat på en nivå på nära 10 procent under perioden. Hanza har precis som analytikerna pekar ut varit den mest aktiva i koncernen på förvärvsfronten – och därför består också företagets tillväxt av just tillväxt från förvärv. Hanzas organiska tillväxt uppskattar Inderes ha varit närmare de europeiska kontraktstillverkarna, det vill säga 5 procent.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons