Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic
Elektronikproduktion |

Mycronic på god väg att nå årsmålet

Orderingången var bra under tredje kvartalet, meddelar produktionsutrustningsbolaget, och omvandlad till årstakt låg den över nettoomsättningsmålet för 2023 på 5,5 miljarder kronor.

En bra orderingång, men samtidigt en minskning med nio procent till 1 467 miljoner kronor (1 609).

”Som ett resultat av att Pattern Generators hade en mycket stark orderingång under motsvarande period föregående år minskade orderingången likväl med 9 procent under tredje kvartalet,” förklarar Mycronics vd, Anders Lindqvist i kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 274 miljoner kronor. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med två procent. Rörelseresultatet uppgick till 263 miljoner kronor (203) och rörelsemarginalen stärktes till 21 procent (17).

Mycronics affärssegment Pattern Generators, High Flex och High Volume gick framåt, medan Global Technologies hade det kämpigare.

”[...] Inom Pattern Generators var fotomaskmarknaden för bildskärmar stabil på en hög nivå under det tredje kvartalet samtidigt som fotomaskmarknaden för halvledare var fortsatt stark. […] För High Flex var marknaden i framför allt Europa, men även i Nordamerika fortsatt stark under tredje kvartalet, medan efterfrågan i Kina och övriga Asien var svag.” […] Den elektriska fordonsindustrin har varit stabil och High Volume har fortsatt att expandera sin kundbas inom detta segment. […] Global Technologies marknader karaktäriserades under tredje kvartalet av svag efterfrågan i allmänhet och från Kina i synnerhet, där undantaget utgjordes av AI-relaterad efterfrågan,” förklarar Lindqvist i rapporten.

Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2023 kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

Mycronic i siffror (miljoner kronor)

Q3 2023

Jan-Sep 2023

Orderingång1 467 (1 609)Orderingång4 832 (4 253)
Nettoomsättning1 274 (1 214)Nettoomsättning3 738 (3 622)
Rörelseresultat263 (203)Rörelseresultat615 (632)
Rörelsemarginal21% (17%)Rörelsemarginal16% (17%)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons